GIÁO ÁN MÔN LÝ: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN

Vận dụng ĐL ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn để tính được các đại lượng có liên quan đối với đoạn mạch gồm nhiều nhất là 3 điện trở mắc nối tiếp, song song và hỗn hợp. năng: Rèn kĩ năng giải bài tập độ: Tích cực học tập. II/Chuẩn bị: 1. Giáo viên : Một số bài tập có liên quan 2 . Học sinh: Nghiên cứu kĩ 3 bài tập của bài | BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN I Mục tiêu IKiến thức Vận dụng ĐL ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn để tính được các đại lượng có liên quan đối với đoạn mạch gồm nhiều nhất là 3 điện trở mắc nối tiếp song song và hỗn hợp. 2. Kĩ năng Rèn kĩ năng giải bài tập 3. Thái độ Tích cực học tập. Il Chuẩn bị 1. Giáo viên Một số bài tập có liên quan 2 . Học sinh Nghiên cứu kĩ 3 bài tập của bài III Giảng dạy 1. ỏn định lớp 2. Kiểm tra cũ GV HS Trả lời GV Nhận xét ghi điểm b. Sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới 3. Tình huống bài mới Chúng ta đã học qua công thức định luật Om và công thức tính điện trở dây dẫn dựa vào chiều dài tiết diện . Hôm nay chúng ta giải một số bài tập đê ôn lại các công thức đó . 4. Bài mới Nội dung ghi bảng Trợ giúp giáo viên Hoạt động của học sinh Bài 1 Tóm tắt Giải p 1 10 10-6 Điên trở của dây dẫn Om l 30m R p1 S 1 0 6 S 0 3mm2 110 0 0 3-6 m2 Cường Gv cho HS tìm hiêu đề bài 1 SGK 32 Hỏi đề bài cho biết gì Hỏi gì - y c HS t tắt Làm thế nào đê tính CĐDĐ I Đ trở R được tính bằng ct nào Gv cho HS tiến hành giải lên bảng gv cho cả lớp nhận xét Hs cả lớp tìm hiêu đề bài 1 tóm tắt Hs tính I U R Hs tính R p 4 S Hs tiến hành giải. Với HS khá giỏi tự tìm hiêu cách giải giải sau đó n xét cách giải trên bảng của bạn độ dòng điện chấn chỉnh sai sót U 220V chạy Với Hs khá gỏi cho tự Hs cả lớp tìm qua dây dẫn giải sau đó gv cho cả hiểu đề bài 2 I I U R lớp n xét sửa sai sót. tóm tắt 220 110 2 A Gv cho Hs tìm hiểu Hs dựa vào R R1 đề bài 2 SGK 32 Rb Rb R-1 ĐS 2A cho HS tóm tắt Mà R U I Bài 2 Tóm tắt Hỏi làm thế nào để Hs I Iđ R1 7 5Q a Đèn tính Rb sáng bình thường Gv tính I bằng cách Iđm 0 6A Rb nào R1 nt R6 b Rb Hs giải câu a theo 30Q nhiều cách U 12V S 1mm2 Lưu ý Hs Đèn sáng p bình thường thì IĐ IĐM 0 Mà Đ nt Rb I IĐ l cho HS giải câu a Giải theo nhiều cách

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG