BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM

vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập đơn giản về đoạn mạch gồm nhiều nhất là 3 điện trở năng: giải Bt về đoạn mạch nt , song song,hỗn hợp. 3. Thái độ: Tích cực học tập. II/ Chuẩn bị: 1 . Giáo viên : Bảng thống kê các giá trị HĐT và CĐDĐ định mức của một số đồ dùng trong gia đình sinh : Nghiên cứu kĩ SGK | BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM I Mục tiêu thức vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập đơn giản về đoạn mạch gồm nhiều nhất là 3 điện trở 2. Kĩ năng giải Bt về đoạn mạch nt song song hỗn hợp. 3. Thái độ Tích cực học tập. II Chuẩn bị 1 . Giáo viên Bảng thống kê các giá trị HĐT và CĐDĐ định mức của một số đồ dùng trong gia đình sinh Nghiên cứu kĩ SGK III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra a. Bài cũ GV Hãy nêu phần ghi nhớ bài đoan mach mắc song song Giải bài tập sau Cho hai điện trở R1 và R2 mắc song song với nhau .cho hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 100V cường độ dòng điện qua R1 là 2A và R2 là 4A .Tính R1 R2 b. Sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới 3. Tình huống bài mới Định luật ôm được úng dụng rất nhiều trong cuộc sống đẻ biết úng dụng của nó như thế nào hôm nay ta giải các bài tập sẽ rõ. 4. Bài mới Nội dung ghi bảng Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài tập 1 Tóm tắt R1 5Q Uv 6V Ia 0 5A a Rtđ b R2 Giải a Điện trở tương đương của đoạn mạch Rtđ U -- 065 12 Q b Điện trở R2 Gv Cho HS xem sơ đồ hình SGK Hỏi R1 với R2 mắc với nhau ntn Ampe kế vôn kế đo đại lượng nào trong mạch -Khi biết U I vận dụng công thức nào để tính Rtđ. -Vận dụng công thứ nào để tính R2 khi biết R1 và Rtđ -Cho HS thảo luận tìm ra cách giải khác -Quan sát hình . -R1 nt R2 - Ampe kế đo I. - Vôn kế đo U. 1. Rtđ U I. -R2 Rtđ- R1 Giải BT1 SGK cá nhân -HS tìm cách giải khác. Từ Rtđ R1 R2 ở câu b. R2 Rtđ R1 12 5 Riêng HS khá 7 0 giỏi Để HS tự Bài tập 2 giải GV cho HS -Quan sát hình Tóm tắt nhận xét GV sữa 2. R1 R2 R1 10 0 chữa sai sót. 3. A1 đo I1 Iai 1 2 A 4. A đo I Ia 1 8 A -Cho HS quan sát 5. Cá nhân giải a U hình BT2. b R2 -R1 R2 mắc với nhau - U U1 Giải ntn cácAmpe kế đo - R2 U2 I2 a Hiệu điện thế U của những đại lượng nào đoạn mạch trong mạch - 12 I - 11 U U1 1 2 .10 -cho HS nêu công 12 V thức tính U1 của R1 b Điện trở R2 -Cá nhân giải BT2. R2 U2 I2 -Hãy nêu công thức HS khá giỏi Tự Mà R1 R2 U1 Ư2 tính R2 giải so sánh

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG