BÀI TẬP VẬN DỤNG QUI TẮC NẮM TAY PHẢI VÀ QUI TẮC BÀN TAY TRÁI

Vận dụng được qui tắc nấm tay phải xđ chiều đường sức từ của ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại. Vận dụng được qui tắc bàn tay trái xđ chiều lực điện từ t/d lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt vuông góc với đường sức từ hoặc chiều đường sức từ (hoặc chiều dòng điện) khi biết 2 trong 3 yếu tố. năng: Thực hiện các bước giải BT định tính phần điện từ, cách suy luận logíc. độ: Biết vận dụng kiến thức vào thực tế, yêu thích môn. | BÀI TẬP VẬN DỤNG QUI TẮC NẮM TAY PHẢI VÀ QUI TẮC BÀN TAY TRÁI I Mục tiêu thức Vận dụng được qui tắc nấm tay phải xđ chiều đường sức từ của ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại. Vận dụng được qui tắc bàn tay trái xđ chiều lực điện từ t d lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt vuông góc với đường sức từ hoặc chiều đường sức từ hoặc chiều dòng điện khi biết 2 trong 3 yếu tố. 2. Kỹ năng Thực hiện các bước giải BT định tính phần điện từ cách suy luận logíc. 3. Thái độ Biết vận dụng kiến thức vào thực tế yêu thích môn học. II Chuẩn bị 1. Giáo viên 1 ống dây dẫn 1 thanh NC 1 sợi dây mãnh 1 giá TN 1 nguồn điện 1 công tắc. 2. Học sinh Nghiên cứu kĩ SGK III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ GV Phát biểu qui tắc nắm tay phải và qui tắc bàn tay trái HS trả lời GV NHận xét ghi điêm 3. Bài mới Nội dung ghi bảng Trợ giúp của GV Hoạt động của HS Bài 1 SGK a Nam châm bị hút vào ống dây. b Đổi chiều dòng điện chạy qua các vòng dây lúc đầu NC bị đẩy ra xa sau đó nó xoay đi và khi cực bắc của NC hướng về phía đầu B của ống c N thì NC bị hút vào ống dây. -Cho HS đọc và ng cứu đầu bài SGK. -Bài này ập đến vấn đề gì -Dùng qui tắc nào đê xác định chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua Phát biêu qui tắc nắm tay phải -Cho HS khá-giỏi giải BT HS TB -Tìm hiêu đề BT SGK. -Nêu được vấn đề của ác định chiều đường sức từ và tên các từ cực của ống dây có dòng điện chạy qua. Tương tác giữa thanh NC với ống dây. -Nêu qui tắc xđ chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua. -HS khá giỏi tự lực giải câu a b. HS TB và yếu tham í F F a a b Bài 3 SgK a Cặp lực F1 F2 được biểu điễn trên hình b Cặp lực FbF2 làm cho khung quay ngược chiều kim đồng hồ. và yêu h d tham khảo gợi ý cách giải trong SGK. -Cho HS trao đổi trên l ớp lời giải câu a b. -Cho các nhóm làm TN kiểm tra. -Củng cố lại nội dung cần nắm qua BT1 -Yêu cầu HS đọc đề BT 2 GV nhắc lại các kí hiệu cho biêt điều gì luyện cách đặt và xoay bàn tay trái theo qui tắc phù hợp với mỗi hình vẽ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    6    1    30-11-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.