GIÁO ÁN MÔN LÝ: BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG

Giải được các bài tập tính công suất và điện năng tiêu thụ đối vối các dụng cụ điện mắc nối tiếp và mắc song song. năng: Rèn kĩ năng giải Bt độ: Tích cực học tập. II/Chuẩn bị: viên : Một số bài tập có liên quan sinh : Ôn tập định luật ôm đối với các loại đoạn mạch và các kiến thức về công suất và điện năng tiêu thụ | BÀI TẬP VỀ CÔNG SUẤT ĐIỆN VÀ ĐIỆN NĂNG SỬ DỤNG I Mục tiêu thức Giải được các bài tập tính công suất và điện năng tiêu thụ đối vối các dụng cụ điện mắc nối tiếp và mắc song song. 2. Kĩ năng Rèn kĩ năng giải Bt 3. Thái đô Tích cực học tập. Il Chuẩn bị 1. Giáo viên Một số bài tập có liên quan 2. Học sinh Ôn tập định luật ôm đối với các loại đoạn mạch và các kiến thức về công suất và điện năng tiêu thụ III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra a. Bài cũ GV Viết công thức tính của đoạn mạch mắc nối tiếp song song Viết công thức tính công xuất và điện năng tiêu thụ HS Trả lời GV nhận xét ghi điểm b. Sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới 3. Tình huống bài mới Giáo viên nn tình huống như đã ghi ở SGK 4. Bàimới Nội dung ghi bảng Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của hoc sinh Bàil tóm tắt Gv cho HS tìm hiểu Hs tìm hiểu đề Giải đề và giải BT1 Với HS khá giỏi tự U 220V a Điện trở Gọi1 HS lên bảng giải giải so sánh và của đèn đ v HS giỏi n xét các cách giải của I 341mA R U I gv sữa chữa sai sót bạn 220 0 341 Riêng đ v Với Hs TB và yếu 0 341A HS TB Yếu chú ý theo dõi sự 645 G gv gợi ý viết công hướng dẫn của gv a R công suất thức tính điện trở giải của bóng đèn Viết ct tính P P công suất 341 75 w Viết ct tính b t b Điện năng điện năng tiêu thụ theo mà bóng đèn P và t 120h tiêu thụ gv h d cách đổi về trong 30 ngày đơn vị Jun A J A Kwh 9000 9kwh cho Hs giải. - Cả lớp tìm hiểu BT 2 tóm tắt. - HS khá giỏi tự giải Gv - Cho HS cả lớp sau đó so sánh và nhận 32400000 J tìm hiểu đề bài tập 2 xét cách giải của bạn. Đs a sau đó tóm tắt. Tìm cách giải khác. 645Q 75w - Cho HS khá - HS TB yếu Theo giỏi tự tìm cách giải dõi sự gợi ý của gv b 32400000J giải sau đó gv cho cả giải câu a. Bài 2 tóm tắt lớp nhận xét sửa Uđm 6V chữa sai sót. P ĐM 4 5 W Riêng HS TB yếu u 9V gv gợi ý cách giải câu Giải A. a K đóng đèn sáng a Vì - Đèn sáng bình đèn sáng bình thường khi nào bình thường - Đ s biến trở mắc theo - Giỏi khá giải theo thường nên

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG