BIẾN TRỞ- ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KỸ THUẬT

Nêu được biến trở là gì ? và nêu được hoạt động của biến trở. năng : Mắc được biến trở vào mạch điện đẻ điều chỉnh I chạy qua mạchđiện. Nhận ra được các điện trở dùng trong kỹ thuật. độ : Tích cực học tập. II/ Chuẩn bị: 1. Giaos viên :1 biến trở con chạy và một biến trở có tay quay. cứu kĩ SGK | BIẾN TRỞ- ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KỸ THUẬT I Mục tiêu 1. Kiến thức Nêu được biến trở là gì và nêu được hoạt động của biến trở. 2. Kỹ năng Mắc được biến trở vào mạch điện đẻ điều chỉnh I chạy qua mạchđiện. Nhận ra được các điện trở dùng trong kỹ thuật. 3. Thái đô Tích cực học tập. II Chuẩn bị 1. Giaos viên 1 biến trở con chạy và một biến trở có tay quay. 2. Ngiên cứu kĩ SGK III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. kiểm tra a. Bài cũ GV Điện trở của dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào chiều dài tiết diện và vật liêu làm dây dẫn Viết ct tính điện trở của dây dẫn HS trả lời GV Nhận xét ghi điểm b. Sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới 3. Tình huống bài mới Giáo viên nêu tình huống như đã ghi ở SGK 4. Bài mới Nội dung ghi bảng Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh trở hiểu cấu tạo và hoạt động của biến trở C1 xem SGK 28 C2 học SGK 29 C3 Biến trở được mắc nối tiếp vào mạch điện với 2 điểm A và N hoặc B và N của các biến trở. C4 kí hiệu dụng biến trở để điều chỉnh CĐDĐ ĐVĐ Như SGK Gv Cho cả lớp thực hiện lệnh C1 để nhận dạng biến trở. Cho HS kể tên các loại biến trở. Gv Cho Hs giải tiếp C2 nắm cấu tạo của biến trở. Hỏi Nêúa mắc 2 đầu A B của cuộn dây này nối tiếp vào mạch điện thì khi d c con chạy c biến trở có t d thay đổi Hs tìm hiểu lệnh C1 SGK và nhận dạng các biến trở kể tên các loại biến trở. Hs tìm hiểu C2 Hs nắm được khi nối A B của cuộn dây nối tiếp vào mạch điện thì biến trở không có t d thay đổi điện trở và khi đó nếu d c con chạy c thì dòng điện vẫn chạy qua toàn bộ C5 điện trở không Tại cuộn dây của biến sao trở và con chạy sẽ gv h d HS đưa ra không có tác dụng cách mắc qua việc thay đổi chiều dài Muốn đèn sáng hơn thì ta d c cho HS giải C3 của phần cuộn dây con chạy c về phía A Gv cho Hs giải C4 co dòng điện chạy Vì khi di chuyển con chạy c qua. về phía A thì l biến trở giảm Hs giải tiếp lệnh C3 R biến trở giảm R mạch Gv cho HS q sát Hs giải tiếp C4 giảm .Mà U mạch không hình yêu cầu Hs q sát hinh đổii I mạch tăng IĐ tăng giải C5 vẽ sơ đồ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.