CÔNG SUẤT ĐIỆN một oát ghi

Nêu được ý nghĩa của một oát ghi trên dụng cụ điện. Vận dụng công thức P =U .I để tính 1 đại lượng khi biết các đại lượng còn lại. năng: giải bài toán tính P = U .I và từ công thức đó có thể tính được 1 đại lượng khi biết các đại lượng còn lại. độ: tích cực học tập. | CÔNG SUẤT ĐIỆN I Mục tiêu 1. Kiến thức Nêu được ý nghĩa của một oát ghi trên dụng cụ điện. Vận dụng công thức P U .I để tính 1 đại lượng khi biết các đại lượng còn lại. 2. Kĩ năng giải bài toán tính P U .I và từ công thức đó có thể tính được 1 đại lượng khi biết các đại lượng còn lại. 3. Thái độ tích cực học tập. Il Chuẩn bị 1. Giáo viên 1 bóng đèn 6v-3w 1bóng 220V-1000W 1 bóng 12v-10w 1bóng 220V- 25w nguồn điện biến trở dây dẫn 2. Học sinh Nghiên cứu kĩ SGK III Giảng dạy Nghiên cứu kĩ SGK 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra a. Bàicũ GV Em hãy lên bảng giải SBT HS Thựchiện GV Nhạn xét ghi điểm b. Sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới 3. tình huống bài mới Giáo viên nêu tình huống như đã ghi ở SGK 4. Bài mới Nội dung ghi bảng Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh suất định mức ĐVĐ Như SGK Hs Quan sát đọc số von của các dụng cụ điện Gv cho HS quan sát và số oát ghi trên các vôn và số oát trên các loại bóng đèn dụng cụ điện. các dụng cụ điện hoặc các dụng cụ C1 Với cùng một hiệu điện khác nhau có điện thế đèn có số oát ghi số vôn và số oát. Hs Quan sát TN của gv lớn hơn thì sáng mạnh Gv tiến hành TN và nhận xét mức độ h đ hơn. như hình SGK mạnh yếu khác nhau C2 Oát là đơn vị đo để HS quan sát và của các đèn có số vôn công suất nhận xét bằng nhau nhưng có số 1W 1J s oát khác nhau giải lệnh C1 Gv cho HS giải lệnh Hs vận dụng kiến thức C2 lớp 8 trả lời C2 Gv cho HS suy nghĩ Hs nêu ý nghĩa số oát C3 công suất của đèn và nêu ý nghĩa số oát ghi trên 1 bóng đèn hay lơn hơn khi đèn ấy sáng ghi trên 1 bóng đèn mạnh hơn. hay trên 1 dụng cụ trên 1 dụng cụ điện công suất của bếp điện cụ thể không không nhìn SGK . đ v nhỏ hơn khi nó ít nóng nhìn SGK lớp chọn hơn. Gv Với lớp thường Đ v lớp thường cho HS thức tính công cho HS tìm hiểu đọc phần đầu mục 2 thức SGK. nêu ý nghĩa SGK Gv cho Hs trả lời C3 Hs trả lời C3 nghiệm SGK 35 C4 Pđm Gv dùng 2 đèn giống nhau mắc nối tiếp mắc vào lưới điện 220V Usd Uđm -HS so sánh độ sáng của 2 đèn. Dùng 2 đèn

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    8    1    02-08-2021
113    7    0    02-08-2021