GIÁO ÁN LÝ: ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN – ĐỊNH LUẬT ÔM

Nắm được công thức tính điện trở R= U/I, đơn vị điện trở. Phát biểu và viết hệ thức định luật Ôm. năng: Vận dụng công thức R=U/I để giải bài tập. Vận dụng được định luật Ômđể giải một số bài tập đơn giản. độ: Tích cực học tập , yêu thích môn học. | ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN - ĐỊNH LUẬT ÔM. I Mục tiêu thức Nắm được công thức tính điện trở R U I đơn vị điện trở. Phát biểu và viết hệ thức định luật Ôm. 2. Kỹ năng Vận dụng công thức R U I để giải bài tập. Vận dụng được định luật Ômđể giải một số bài tập đơn giản. 3. Thái độ Tích cực học tập yêu thích môn học. II Chuẩn bị 1. Giáo viên Bảng 1 v bảng 2 của bài1 2. Học sinh Ke sẵn bảng ghi giá trị thương số U I đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1 2 ở bài trước. III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra a. Bài cũ GV CĐDĐ chạy qua một dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào U giữa hai đầu dây dẫn Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc đó dạng như thế nào HS Trả lời GV nhận xét ghi điểm b. Sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới 3. Tình huống bài mới Giáo viên nêutình huống như ghi ở SGK 4. Bài mới Nội dung ghi bảng Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh I Điện trở của dây dẫn Đvđ như SGK định thương Gv Treo bảng 1 2 ở bài Hs Tính thương số số U I đối với mỗi dây trước phân nhóm cho hoc U I đối với mỗi dây dẫn sinh tính thương số U I đối với mỗi dây dẫn. Gv Cho học sinh thảo luận dẫn và giải C2 Hs Giải C2 sau khi Gv nhấn mạnh với mỗi thảo luận xong trở dây dẫn thì thương số U I không đổi. Nhưng với a. R U I những dây dẫn khác nhau thì thương số U I là khác nhau. Hs Đọc thông báo Đvđ vào 2. phần 2 SGK Gv Cho HS địc thông báo phần 2 R U I Hỏi Tính điện trở của một Hỏi Khi tăng HĐT dây dẫn bằng công thức đặt vào 2 đầu dây dẫn nào lên 2 lần thì điện trở của nó tăng lên mấy lần Tại sao b. Kí hiệu Hỏi Kí hiệu sơ HS Khi U tăng 2 lần thì hoặc đồ của điện trở R vẫn không đổi. Vì U vị điện trở là tăng 2 lần I tăng Ôm Hỏi Điện trở 2 lần U I không đổi Kí hiệu Q được tính bằng đơn R không đổi. 1G 1V 1A vị gì

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG