ĐỊNH LUẬN JUN – LENXƠ

Nêu được các tác dụng nhiệt của dòng điện: Khi có dòng điện chạy qua vật dẫn thông thường thì một phần hay toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng. Phát biểu được định luật Jun – Lenxơ. năng: Vận dụng định luật Jun – Lenxơ để giải các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện. độ: Tích cực học tập | ĐỊNH LUẬN JUN - LENXƠ I Mục tiêu 1. Kiến thức Nêu được các tác dụng nhiệt của dòng điện Khi có dòng điện chạy qua vật dẫn thông thường thì một phần hay toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng. Phát biểu được định luật Jun - Lenxơ. 2. Kĩ năng Vận dụng định luật Jun - Lenxơ để giải các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện. độ Tích cực học tập II Chuẩn bị 1. Giáo viên Một bình nhiệt lượng kế 1 nhiệt kế 1 ampe kế 1 vôn kế 1 nguồn điện 1 điện trở các dây dẫn 1 khoá K. 2. Học sinh Nghiên cứu kĩ TN SGK III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2 .Kiểm tra a. Bàicũ GV Kiểm tra 15 phút. b. Sự chuẩn bị của HS cho bài mới 3. Tình huống bài mới Giáo viên nêu tình huống như đã ghi ở SGK 4. Bài mới Nội dung ghi bảng Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của học sinh I. Trường hợp điện năng biến đổi thành nhiệt năng 1. Một phần nhiệt năng được ĐVĐ như SGK - Cho HS kể tên 3 dụng cụ biến đổi một phần điện năng và một phần thành năng lượng ánh sáng. - Cho HS kể tên 3 dụng cụ biến đổi một phần điện năng thành nhiệt năng và một phần thành cơ năng. - Cho HS nêu được phần NL nào là NL có ích NL nào là NL không có ích. - Cho HS kể tên 3 dụng cụ điện có thẻ - Kể tên 3 dụng cụ điện theo yêu cầu của giáo viên. - Kể tên 3 dụng cụ điện theo yêu cầu của gv. - Phân biệt được NL nào là có ích NL nào là vô ích. - Tìm 3 VD về dụng cụ điện có thể biến đổi toàn bộ điện năng thành nhiệt năng. biến đ Q l2Rt iệt năng 2. Toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng SGK biến đôỉ toàn bộ điện - Phải nêu được NN năng thành nhiệt này là có ích hay năng. không có ích. Hỏi Phần nhiệt năng - Nắm được bộ phận này NL có ích hay chính của các dụng không có ích. cụ điện biến đổi toàn - Giới thiệu bộ phận bộ ĐN thành nhiệt chính của các dụng năng. cụ điện mà em vừa - So sánh điện trở II. Định luât Jun - Len xơ nêu. suất của các chất. - Cho HS so sánh điện trở suất của các 1. Hệ thức của định luật dây dẫn hợp kim với Q các dây dẫn bảng 2. Xử lí kết quả của thí đồng. nghiệm kiểm tra ĐVĐ Trong trường

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    4    0    20-06-2021
3    3    0    20-06-2021