TÀI LIỆU: LỰC ĐIỆN TỪ

Mô tả được TN chứng tỏ t/d của lực điện tư lên đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường. + Vận dụng được qui tắt bàn tay trái biểu diễn lực từ t/d lên dòng điện thẳng đặt vuông góc với đường sức từ, khi biết chiều đường sức từ và chiều dòng điện. năng: Mắc mạch điện theo sơ đồ, sử dụng các biến trở và các dụnh cụ điện. Vẽ và xác định chiều đường sức từ của NC độ: cẩn thận, trung thực. . | LỰC ĐIỆN TỪ I Mục tiêu 1. Kiến thức Mô tả được TN chứng tỏ t d của lực điện tư lên đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường. Vận dụng được qui tắt bàn tay trái biểu diễn lực từ t d lên dòng điện thẳng đặt vuông góc với đường sức từ khi biết chiều đường sức từ và chiều dòng điện. 2. Kỹ năng Mắc mạch điện theo sơ đồ sử dụng các biến trở và các dụnh cụ điện. Vẽ và xác định chiều đường sức từ của NC 3. Thái độ cẩn thận trung thực. II Chuẩn bị 1. Giáo viên 1 NC chữ U 1 nguồn điện 1 đoạn dây dẫn AB bằng đồng 1 biến trở 1 công tắc 1 giá TN 1 ampe kế. 2. Học sinh Chia 4 nhóm mỗi nhóm một bảng vẽ phóng to hình hình SGK. III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra a. Bài cũ GV Nêu thí nghiệm chứng tỏ dòng điện có tác dụng từ HS Trả lời GV Nhận xét ghi điểm b. Sự chuẩn bị của HS cho bài mới 3. Tình huống bài mới Nêu tình huống như ghi ở SGK 4. Bài mới Nôi dung ghi bảng Trợ giúp của GV Hoạt đông cuả HS I . Tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điên 1. Thí nghiệm hình 73 -SGK - ĐVĐ Qua TN chứng tỏ dòng điện có t d từ TN Ơcxtet .Vậy ngược lại NC có t d lực lên dòng điện hay không Để biết được điều này ta nghiên cứu bài Lực điện từ. -Để hiểu được lực điện từ là gì chúng ta đi vào phần I. phần 1 Thí nghiệm Hoạt đông 1 Nhận thức vấn đề bài học 2 phút Hoạt đông 2 11 phút TN về tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện 2. Kết luận học SGK 73 -Treo hình SGK - Y c HS ng cứu TN hình SGK -Nêu vai trò của ampe kế. -GV giới thiệu các dụng cụ thực để làm thí nghiệm. -Giao dụng cụ TN cho các nhóm y c HS làm TN theo nhóm. - Lưu ý cách bố trí TN đoạn dây dẫn AB phải đặt sâu trong lòng NC chữ U không để dây dẫn chạm vào NC. - Gọi HS dự đoán -Hiện tượng gì xảy ra -Ng cứu SGK nêu dụng cụ cần thiết để tiến hành TN theo hình Đo I qua đoạn mạch và cho biết có dòng điện chạy qua. - Nhận dụng cụ TN . Đoạn dây AB chuyển động. Làm TN theo nhóm. - Cá nhân quan sát hiên tượng xảy ra khi đóng công tắc K Dây .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    7    1    16-05-2021