NAM CHÂM VĨNH CỬU

Mô tả được từ tính của NC , mô tả được cấu tạo và giải thích được hđ của la bàn. Biết được các từ cực loại nào thì hút nhau, loại nào thì đẩy nhau. năng: Xác định các từ cực bắc, nam của NCVC. | NAM CHÂM VĨNH CỬU I Mục tiêu thức Mô tả được từ tính của NC mô tả được cấu tạo và giải thích được hđ của la bàn. Biết được các từ cực loại nào thì hút nhau loại nào thì đẩy nhau. 2. Kỹ năng Xác định các từ cực bắc nam của NCVC. 3. Thái độ Tích cực HT II Chuẩn bị 1. Giáo viên 2 thanh nam NC thẳng trong đó có một thanh bọc kín để che phần sơn màu. Vụn sắt trộn với vụn gỗ nhôm đồng nhựa xốp 1NC chữ U 1 kim NC 1 la bàn 1 giá TN và 1 sợi dây để treo thanh NC. 2. Học sinh Chia 4 nhóm mỗi nhóm chuẩn bị như GV III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra a. Bài cũ GV Kiểm tra vở bài tập cuả HS b. Sự chuẩn bị của HS cho bàimới 3. Tình huống bài mới Giáo viên nêu tình huống như ghi ở SGK 4. Bài mới Nội dung ghi bảng Trợ giúp của GV Hoạt động của HS I. Từ tính của nam châm 1. Thí nghiệm SGK ĐVĐ như SGK - Cho HS trao đổi nhóm để thực hiện câu C1. - Theo dõi và giúp nhóm có HS yếu -Y c nhóm cử đại diện phát biểu trước lớp. - Giúp HS lựa chọn các phương án đúng. -Giao dụng cụ cho nhóm . - Y c HS làm việc theo SGK để nắm vững nhiệm vụ câu C2. - Gọi 1 HS nhắc lại nhiệm vụ. -Trao đổi nhóm giúp nhau ôn lại kiến thức để thực hiện câu C1. -Trình bày phương án trước lớp để trao đổi. Nhận dụng cụ và tiến hành TN câu C1 - Tìm hiểu nội dung câu C2 nêu nhiệm vụ C2 trước lớp. - Nhóm thực hiện nội dung của C2 và mỗi HS - Giao dụng cụ TN cho ghi kết quả TN vào vở. Khi đã đứng cân nhóm nhắc HS theo - Trả lời trước lớp. bằng kim NC nằm dọc dõi và ghi kết quả TN theo hướng Bắc - Nam. vào vở. - Trả lời trước lớp. - Y c các nhóm trả lời 2. Kết luân Học các câu hỏi - Rút ra kết luận như SGK 58 NC đứng tự do lúc SGK. đã cân bằng chỉ hướng - Nghiên cứu SGK và nào ghi nhớ II. Tương tác giữa hai Bình thường có thể Qui ước cách đặt tên nam châm tìm được 1 NC đứng tự và đánh dấu bằng màu 1. Thí nghiêm do mà khơng chỉ sơn các cực từ của NC. Thực hiện như hướng nam- bắc được Tên các vật liệu từ. SGK không. - Quan sát hình và Ta có kết luận gì về vật thật nhận biết 2. Kết luân Học từ tính của NC các

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.