SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN

Mô tả TN về sự nhiễm từ của sắt, thép. - Giải thích được vì sao người ta dùng lõi sắt non để chế ra NC điện. - Nêu được cá cách làm tăng lực từ của NC điện t/d lên một vật năng: Mắc mạch điện theo sơ đồ, sử dụng biến trở trong mạch, sử dụng các dụng cụ đo điện. độ: Thực hiện an toàn về điện, yêu thích môn học. | SỰ NHIỄM TỪ CỦA SẮT THÉP- NAM CHÂM ĐIỆN I Mục tiêu thức - Mô tả TN về sự nhiễm từ của sắt thép. - Giải thích được vì sao người ta dùng lõi sắt non để chế ra NC điện. - Nêu được cá cách làm tăng lực từ của NC điện t d lên một vật 2. Kỹ năng Mắc mạch điện theo sơ đồ sử dụng biến trở trong mạch sử dụng các dụng cụ đo điện. 3. Thái độ Thực hiện an toàn về điện yêu thích môn học. II Chuẩn bị 1. Giáo viên 1 ống dây 1 la bàn hoặc 1 kim NC. 1 giá Tn 1 biến trở 1 nguồn điện 1 ampe kế 1 công tắ điện 1 lõi sắt non và 1 lõi thép 1 ít đinh ghim bằng sắt. 2. Học sinh Nghiên cứu kĩ nội dung SGK III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra a. Bài cũ GV Mô tả cấu tạo của NC điện. Nêu t d của NC điện và ứng dụng của NC điện trong thực tế. HS Trả lời GV Nhận xét ghi điểm b. Sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới 3. Tình huống bài mới Giáo viên nêu tình huống như đã ghi ở SGK 4. Bài mới Nôi dung ghi bảng Trợ giúp của GV Hoạt đông của HS I. Sự nhiễm từ của sắt và thép nghiệm như SGK ĐVĐ như SGK Y c HS quan sát hình đọc SGK mục 1 thí nghiệm tìm hiểu mục TN dụng cụ TN cách tiến hành TN. -y c HS làm TN theo nhóm. -Lưu ý HS bố trí TN để cho kim NC đứng thăng bẳngồi mới đặt cuộn dây sao cho trục -Quan sát hình nghiên cứu mục 1 -nêu được mục đích TN dụng cụ TN tiến hành TN. -Các nhóm nhận dụng cụ TN tiến hành TN theo nhóm. -Quan sát so sánh góc lệch của kim NC trong các trường hợp. 2. Kết luận a Lõi sắt hoặc lõi thép làm tăng tác dụng từ của ống dây có dòng điện. kim NC với mặt ống dây. Sau đó mới đóng mạch điện. -y c HS các nhóm baó cáo kết quả TN. -Tương tự GV y c HS nêu được mục đích TN ở hình dụng cụ TN cách tiến hành TN -y c các nhóm lấy thêm dụng cụ TN và tiến -Đại diện nhómbáo cáo kết quả TN. Y c nêu được Khi đóng công tắt K kim NC bịi lệch đi so với phương ban đầu. -Khi đặt lõi sắt hoặc thép vào trong lòng cuộn dây đóng khoá K góc lệch Kim NC lớn hơn so với trường hợp không có lõi sắt hoặc thép. Lõi sứat hoặc thép làm tăngt d từ của ống dây có dòng điện. -Quan .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN