SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI CỦA DÂY DẪN

Nêu được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài , tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. thức: cần nắm : điện trở của dây dẫn có cùng tiêt diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây. 2. Kĩ năng: Biết cách xác định sự phụ thuộc của điện trở vào một trong các yếu tố (chiều dài, tiết diện, vật liệu lam dây dẫn) 3. Thái độ:Tích cực học tập, cẩn thận, chính xác. II//Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Một đoạn bằng. | SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI CỦA DÂY DẪN I Mục tiêu Nêu được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. thức cần nắm điện trở của dây dẫn có cùng tiêt diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây. 2. Kĩ năng Biết cách xác định sự phụ thuộc của điện trở vào một trong các yếu tố chiều dài tiết diện vật liệu lam dây dẫn 3. Thái đô Tích cực học tập cẩn thận chính xác. II Chuẩn bị 1. Giáo viên Một đoạn bằng đồng 1 đoạn bằng thép 1 đoạn bằng hợp kim 1 VOM 3 điện trở 2. Học sinh Chia làm 4 nhóm Mỗi nhóm 1 nguồn điện 3v 1 công tắcc 1 am pe kế 8 dây nối . III Giảng dạy 1. Ổn dịnh lớp 2. Kiểm tra a. Bài cũ GV Em hãy làm bảng giải bài tập SBT HS Thực hiện GV Nhận xét ghi điểm b. Sự chuân bị của học sinh cho bài mới. 3. Tình huống bài mới Gii vin nêu tình huống như đ ghi ở SGK 4. Bài mới Nội dung ghi bảng Trợ giúp của giáo viên Hoạt động của hoc sinh I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau Chiều dài l Tiết diện S Vật liệu. ĐVĐ như SGK Gv cho HS quan sát hinh Hỏi Các cuộn dây có những điểm nào khác nhau Gv nếu đặt vào 2 đầu mỗi cuộn dây 1 HĐT thì điều gì sẽ xảy ra Giới thiệu các cuộn dây đều có điện trở Gv Cho Hs dự đoán -Cần nêu được công dụng vật liệu làm nên dây dẫn. -Q sát hình nêu được những đặc điểm giống nhau giữa các cuộn dây. -Có dòng điện chạy qua các cuộn dây. điện trở của các cuộn -Dự đoán. Nêu được II. Sự phụ thuôc của điện dây này có như nhau các yếu tố ảnh hưởng trở vào chiều dài của không đến điện trở của dây dây dẫn Hỏi Để xđ sự phụ dẫn. 1. Dự kiến cách làm thuộc của điện trở vào -Nêu phương án. ngiệm kiểm tra 1 trong các yếu tố thì SGK phải làm ntn -Tìm hiểu thông tin Gv cho HS tìm hiểu SGK nêu dự đoán và dự kiến cách làm cách làm. III. Vân dụng Gv Cho HS dự đoán -Dự đoán câu C1. C3 Tóm tắt qua lệnh C1 - TN để kiểm tra dự Giải Gv cùng HS tiến hành đoán. điền kết quả vào U 6V Điện trở TN kiểm tra dự đoán .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    10    1    28-07-2021