SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN

Suy luận được rằng các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một loại vật liệu thì điện trở của chúng tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây. Nêu được R~/S (cùng chiều dài, cùng vật liệu) năng: Bố trí và tiến hành được TN kiểm tra mối quan hệ giữa điện trở và tiết diện của dây dẫn. 3. Thái độ: Tích cực học tập, cẩn thận & chính xác. | SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN I Mục tiêu 1 .Kiến thức Suy luận được rằng các dây dẫn có cùng chiều dài và làm từ cùng một loại vật liệu thì điện trở của chúng tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây. Nêu được R S cùng chiều dài cùng vật liệu năng Bố trí và tiến hành được TN kiểm tra mối quan hệ giữa điện trở và tiết diện của dây dẫn. 3. Thái độ Tích cực học tập cẩn thận chính xác. II Chuẩn bị 1. Giáo viên 1 đồng hồ vạn năng 3 sợi dây cùng chất - cùng chiều dài - có tiết diện S 2S 3S. nguồn điện 3v-6v 2. Học sinh Nghiên cứu kĩ SGK III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra a. Bàicũ GV Nêu sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn HS Trả lời GV Nhận xét ghi điểm b. Sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới 3. Tình huống bài mới Giáo viên nêu tình huống như ghi ở SGK 4. Bài mới Nội dung ghi bảng Trợ giúp giáo viên Hoạt động của học sinh I Dự đoán sự phụ thuôc của điện trở vào tiết diện dây dẫn. SGK II Thí nghiệm kiểm tra Nhận xét R1 R2 S2 S1 d22 d12. Đvđ như SGK. -Để xét sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào tiết diện cần phải sử dụng các dây dẫn loại nào -Yêu cầu HS tìm hiểu các m. điện trong hình SGK và thực hiện C1. -Giới thiệu các điện trở R1 R2 R3 trong các m. điện hình SGK đề nghị HS thực hiện C2. -Thoả luận để tìm hiểu loai dây. Q sát hình SGK trả lời câu C1. -Q sát hình SGK trả lời câu C2. - Tiến hành TN ghi kết quả vào bảng đối chiếu kết quả Kết luận sgk III Vân dụng C3- Tóm tắt Giải l1 l2 Vì l1 l2 và 2 dây cùng chất S1 2mm2 R 1 S S2 6mm2 R1 R2 S2 S1 6 2 3. R1 R2 R1 3 R2 C4- Tóm tắt Giải l1 l2 Vì 2 dây cùng chất S1 và l1 l2 R1 5 5G R1 R2 S2 S1 S2 2 5mm2 R2 -h d HS tiến hành TN ghi kết quả vào bảng . -h d HS rút ra nhận xét. -Cho HS nêu kết luận SGK. - Cho HS tìm hiểu câu C3. - Tiết diện dây thứ 2 lớn gấp mấy lần dây thứ nhất - Cho HS giải C3. - Cho HS tìm hiểu C4. - H d tương tự C3. TN với dự đoán đã nêu. - Nêu kết luận SGK. -Tìm hiểu C3 SGK. - vận dụng kết luận R1 R2 S2 S1 - Cá nhân giải C3. - Tìm hiểu C4 ở SGK. - Cá .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN