Thực hành: KIỂM NGHIỆM MỐI QUAN HỆ TRONG ĐỊNH LUẬT JUN – LENXƠ

Vẽ được sơ đồ mạch điện của TN kiểm nghiệm định luật Jun – Lenxơ, trả lời được các câu hỏi SGK/50, tiến hành được TN để kiểm nghiệm Q ~ I2 trong định luật Jun – Lenxơ. 2. Kỹ năng : Lắp ráp được các dụng cụ thí nghiệm và tiến hành TN kiểm nghiệm mối quan hệ Q với I2 trong định luật Jun- lenxơ. 3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác và trung thực trong quá trình thực hiện các phép đo. . | Thực hành KIỂM NGHIỆM MỐI QUAN HỆ Q I2 TRONG ĐỊNH LUẬT JUN - LENXƠ I Mục tiêu 1. Kiến thức Vẽ được sơ đồ mạch điện của TN kiểm nghiệm định luật Jun - Lenxơ trả lời được các câu hỏi SGK 50 tiến hành được TN để kiểm nghiệm Q I2 trong định luật Jun - Lenxơ. 2. Kỹ năng Lắp ráp được các dụng cụ thí nghiệm và tiến hành TN kiểm nghiệm mối quan hệ Q với I2 trong định luật Jun- lenxơ. 3. Thái độ Cẩn thận chính xác và trung thực trong quá trình thực hiện các phép đo. II Chuẩn bị Gv chia HS ra làm 4 nhóm mỗi nhóm 1 nguồn 1 Ampe kế 1 biến trở 1 nhiệt kế 1 nhiệt lượng kế dây nối 1 đồng hồ bấm giây. III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới 3. Tình huống bài mới Giáo viên nêu tình huống như đã ghi ở SGK 4. Bài mới Nội dung ghi bảng Trợ giúp của GV Hoạt động của HS I. Chuẩn bị như SGK II. Nội dung thực hành như SGK -Cho các nhóm nhận dụng cụ TN. - TN gồm những dụng cụ gì - Y c HS trả lời các câu hỏi SGK 50 - Cho HS tìm hiểu kỹ nội dung TH ở SGK 49. - Mục tiêu của TN là gì - y c đại diện nêu t d của từng thiết bị được sử dụng và cách lắp rắp các thiết bị đó theo sơ dồ TN. - y c 1HS đại diện nêu công việc phải làm trong một lần đo và kết - Nhận dụng cụ TN. - nêu dụng cụ TN. - Trả lời các câu hỏi SGK 50 và hoàn chỉnh vào mẫu báo cáo TN. - Từng HS đọc kỹ các mục từ 1 đến 5 của phần II SGK 49. - Đại diện nêu mục tiêu TN. - Đại diện nêu t d của từng dụng cụ thiết bị và cách lắp ráp các thiết bị đó theo sơ đồ TN. - Đại diện nêu công việc phải làm trong một lần đo và kết quả cần có - Các nhóm tiến hanh flắp ráp các thiết bịTN quả cần có. - Y c các nhóm tiến hành lắp ráp TN. - Kiểm tra các nhóm. - Tiến hành TN và thực hiện lần đo thứ nhất. - Gọi 1 HS đại diện từng nhóm lên đọc kết quả lần đo 1. - Thực hiện lần đo thứ 2. - Y c nhóm đọc kết quả lần đo thứ 2. - Y c HS thực hiện lần đo thứ 3. - Y c đại diện nhóm đọc kết quả lần đo thứ 3. - Y c HS hoàn thành báo cáo TH. đúng theo sơ đồ. - Các nhóm theo dõi do GV tiến hành . - Ghi kết quả TN vào bảng. -

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    5    1    20-06-2021