Thực hành: CHẾ TẠO NAM CHÂM VĨNH CỬU, NGHIỆM LẠI TỪ TÍNH CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN

Chế tạo một đoạn dây thép thành NC, biết cách nhận biết một vật có phải là NC hay không? Biết dùng kim NC để xđ tên từ cực của ống dây có dòng điện chạy qua và chiều dòng điện chạy qua ống dây. năng: Rèn kỹ năng làm thực hành và viết báo cáo thực hành. độ: Biết làm việc tự lực để tiến hành ,có tinh thần hợp tác với các bạn trong nhóm. II/ Chuẩn bị: 1. Giáo viên: 1 nguồn , 2 đoạn dây dẫn: bằng thép, bằng đồng; ống dây A. | Thực hành CHẾ TẠO NAM CHÂM VĨNH CỬU NGHIỆM LẠI TỪ TÍNH CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN I Mục tiêu 1. Kiến thức Chế tạo một đoạn dây thép thành NC biết cách nhận biết một vật có phải là NC hay không Biết dùng kim NC để xđ tên từ cực của ống dây có dòng điện chạy qua và chiều dòng điện chạy qua ống dây. 2. Kĩ năng Rèn kỹ năng làm thực hành và viết báo cáo thực hành. 3. Thái độ Biết làm việc tự lực để tiến hành có tinh thần hợp tác với các bạn trong nhóm. II Chuẩn bị 1. Giáo viên 1 nguồn 2 đoạn dây dẫn bằng thép bằng đồng ống dây A quấn sẵn trên ống nhựa ống dây B quấn sẵn trên ống nhựa trong trên mặt ống có khoét 1 lỗ tròn 2 đoạn chỉ nilon mảnh 15cm 1 công tắc 1 giá TN 1 bút dạ để đánh dấu. 2. Học sinh Nghiên cứu kĩ SGK III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra a. Bài cũ GV HS trả lời GV Nhận xét ghi điểm b. Sự chuẩn bị của HS cho bài mới 3. Tình huống bài mới Chúng ta đã biết đặc tính của NC và cách chế tạo nó hôm nay chúng ta vào tiết thực hành để biết thực tế chế tạo NC như thế nào 4. Bài mới Nội dung ghi bảng Trợ giúp của GV Hoạt động của HS bị - Yêu cầu HS trả lời -Trả lời các câu hỏi các câu hỏi trong mẫu trong mẫu báo cáo thực báo cáo. hành. -Nêu tóm tắt y c của -Nắm được y c tiết học. bài TH nhắc nhở thái độ học tập. -Các nhóm nhận dụng dung thực hành -Giao dụng cụ TN cho cụ TH. tạo nam các nhóm. -Cá nhân ng cứu SGK châm vĩnh cửu -Yêu cầu HS nghiên nêu được tóm tắt các cứu phần 1 gọi 1-2 bước thực hành chế tạo HS tóm tắt các bước thực hiện. -Yêu cầu HS thực hành theo nhóm theo dõi NC vĩnh cửu. -Làm việc theo nhóm Mắc mạch điện vào ống dây A tiến hành nhắc nhở uốn nắn hđ chế tạo NC từ 2 đoạn của HS các nhóm. dây thép và đồng. Thử từ tính để xđ xem đoạn kim loại nào đã trở thành NC. 2. Nghiệm lại từ tímh Xác định tên từ cực của ống dây có dòng của NC vừa được chế điện chạy qua tạo. Ghi chép kết quả thực hành viết vào -Cho HS ng cứu phần bảng 1 của báo cáo 2 y c HS nêu tóm tắt những số liệu và kết nhiệm vụ TH phần 2. luận thu được. -Yêu cầu HS thực

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG