TÀI LIỆU: TỪ PHỔ – ĐƯỜNG SỨC TỪ

Biết cách dùng mạt sắt tạo ra từ phổ của thanh NC. Biết vẽ các đường sức từ và xác định đựoc chiều của đường sức từ của thanh NC. năng: Nhận biết cực của NC, vẽ đường sức từ của NC thẳng, NC chữ U. độ: trung thực, cẩn thận, khéo léo trong thao tác TN. | TỪ PHỔ - ĐƯỜNG SỨC TỪ I Mục tiêu 1. Kiến thức Biết cách dùng mạt sắt tạo ra từ phổ của thanh NC. Biết vẽ các đường sức từ và xác định đựoc chiều của đường sức từ của thanh NC. 2. Kỹ năng Nhận biết cực của NC vẽ đường sức từ của NC thẳng NC chữ U. 3. Thái độ trung thực cẩn thận khéo léo trong thao tác TN. Il Chuẩn bị 1. Giáo viên 1 thanh NC thẳng 1 tấm nhựa trong cứng mạt sắt kim NC bút dạ. 2. Học sinh Chia 4 nhóm mỗi nhóm chuẩn bị như GV III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra a. Bài cũ GV Nêu đặc điểm của NC sửa BT Nêu cách nhận biết từ trường sửa BT HS trả lời GV Nhận xét ghi điểm . b. Sự chuẩn bị của HS cho bài mới 3. Tình huống bài mới Giáo viên nêutình huống như gi ở SGK 4. Bài mới Nội dung ghi bảng Trợ giúp giáo viên Hoạt động của hoc sinh I. Từ phổ 1. Thí nghiệm như SGK ĐVĐ Như SGK - Yêu cầu HS nghiên cứu phần TN gọi HS nêu d cụ TN cách tiến hành TN. - Giao dụng cụ theo nóm yêu cầu HS làm TN theo nhóm. Lưu ý mạt sắt dàn đều không để mạt sắt quá dày. Không được đặt nghiêng tấm nhựa so với bề mặt của thanh NC. - Yêu cầu HS so sánh - Đọc phần 1. Thí nghiệm nêu dụng cụ cần thiết cách tiến hành TN. - Làm TN theo nhóm quan sát trả lời câu C1. - Thống được các mạt sắt xung quanh NC 2. Kết luận Trong từ sự sắp xếp của mạt sắt được sắp xếp thành trường của thanh nam với luác ban đầu khi nhưng xung quanh châm mạt sắt được sắp chưa đặt lên NC và đường nối từ cực này xếp thành những đường nhận xét độ dày thưa sang cực kia của NC. cong nối từ cực này của các mạt sắt ở các vị Càng ra xa NC càng sang cực kia của NC. trí khác nhau. đường này càng thưa. Càng ra xa NC những Gọi đại diện các nhóm đường này cũng thưa trả lời C1. - Đọc lại kết luận SGK. dần. - Thông báo kết luận II. Đường sức từ SGK. 1. Vẽ và xác địhn ĐVĐ Dựa vào hình chiều đường sức từ ảnh từ phổ ta có thể vẽ - Làm việc theo nhóm đường sức từ để nghiên dựa vào hình ảnh các cứu từ trường. Vậy đường mạt sắt vẽ các đường sức từ được vẽ đường sức từ của NC ntn II. thẳng. - Yêu cầu HS làm việc .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    6    1    02-08-2021
7    3    1    02-08-2021