Tài liệu: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA

So sánh được từ phổ của ống dây có dòng điện với từ phổ của thanh NC thẳng. - Vẽ được đường sức từ biểu diễn từ trường của ống dây. - Vận dụng qui tắc nắm tay phải để xđ chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua khi biết chiều dòng điện. năng: Vẽ đường sức từ của từ trường ống day có dòng điện chạy qua. độ: Thận trọng khéo léo khi làm TN. . | TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA I Mục tiêu 1. Kiến thức - So sánh được từ phổ của ống dây có dòng điện với từ phổ của thanh NC thẳng. - Vẽ được đường sức từ biểu diễn từ trường của ống dây. - Vận dụng qui tắc nắm tay phải để xđ chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua khi biết chiều dòng điện. 2. Kỹ năng Vẽ đường sức từ của từ trường ống day có dòng điện chạy qua. 3. Thái độ Thận trọng khéo léo khi làm TN. II Chuẩn bị viên 1 tấm nhựa có luồn sẵn các vòng dây của một ống dây dẫn 1 nguồn 6V mạt sắt công tắc dây dẫn bút vẽ sinh Chia 4 nhóm mỗi nhóm chuẩn bị như GV. III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra a. Bài cũ GV Nêu cách tạo ra từ phổ và đặc điểm từ phổ của NC thẳng. Nêu qui ước về chiều đường sức từ. Vẽ và xác định chiều đường sức từ biểu diễn từ trường của NC thẳng. HS trả lời GV Nhạn xét ghi điểm b. Sự chuẩn bị của HS cho bài mới 3. Tình huống bài mới Nêu tình huống như ghi ở SGK 4. Bài mới Trợ giúp của GV Hoạt đônh của HS I. Từ phổ đường sức ĐVĐ như SGK - Gọi HS nêu cách tạo - Nêu cách tạo ra từ từ của ống dây có dòng ra để quan sát từ phổ phổ của ống đây có điện chạy qua của ống dây có dòng dòng điện chạy qua. 1. Thí nghiệm như SGK điện chạy qua với các dụng cụ đã phát ra cho các nhóm. - y c HS làm TN tạo từ phổ của ống dây có dòng điện chạy quatheo -Làm TN theo nhóm quan sát từ phổ và thảo luận trả lời C1. nhóm q sát từ phổ bên trong và bbên ngoài ống -Đại diện nhóm báo dây để trả lời C1. cáo kết quả theo hướng -Gọi đại diện nhóm trả dẫn của C1. lời C1. -Ktra việc vẽ đường sức từ của ống dây của các - Cá nhân hoàn thành nhóm lưu ý HS một số câu C2. sai sót. -Thực hiện C3 theo Gọi HS trả lời C2. nhóm. -y c HS thực hiện C3 -y c nêu được dựa vào theo nhóm và thảo luận. định hướng của kim Lưu ý kim NC trên trục NC ta xác định chiều thẳng đứng mũi nhọn của đường sức từ. Ở 2 phải ktra xem kim NC cực của ống dây đường có quay tự do không sức từ cùng đi ra ở một luận học đầu cùng đi vào ở một SGK 66 đầu của ống dây. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.