Giáo án: ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM

Nêu được nguyên tắc hoạt động của loa điện, t/d của NC trong le điện từ , chuông báo động. Kể một số ứng dụng của NC trong đời sống và kỹ thuật. năng: Phân tích, tổng hợp kiến thức. Giải thích các hoạt động của NC điện. độ: Thấy được vai trò to lớn của vật lý học, từ đó có ý thức học tập, yêu thích môn học. | ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM I Mục tiêu 1. Kiến thức Nêu được nguyên tắc hoạt động của loa điện t d của NC trong le điện từ chuông báo động. Kể một số ứng dụng của NC trong đời sống và kỹ thuật. 2. Kỹ năng Phân tích tổng hợp kiến thức. Giải thích các hoạt động của NC điện. 3. Thái độ Thấy được vai trò to lớn của vật lý học từ đó có ý thức học tập yêu thích môn học. II Chuẩn bị 1. Giáo viên 1 ống dây điện 1 giá TN 1 nguồn 1 biến trở 1 công tắc 1 ampe kế 1 NC chữ U 5 đoạn dây nối 1 loa điện có thể tháo gỡ để lộ rõ cấu tạo trong. 2. Học sinh Xem kĩ nội dung SGK III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra a. Bài cũ GV Mô tả TN về sự nhiễm từ của sắt và thép. Giải thích vì sao người ta dùng lõi sắt non để chế tạo NC điện Nêu các cách làm tăng lực từ của NC điện t d lên 1 vật. Làm BT . HS Trả lời GV Nhận xét ghi điểm. b. Sự chuẩn bị của HS cho bài mới 3. Tình huống bài mới Giáo viên nêu tình huống như ghi ở SGK 4. Bài mới Nôi dung ghi bảng Trợ giúp của GV Hoạt đông của HS ĐVĐ như SGK I. Loa điện - Thông báo 1 trong - Lắng nghe gv thông 1. Nguyên tắc hoạt những ứng dụng của NC báo về mục đích TN. động của loa điện phải kể đến đó là loa Loa điện hoạt điện. Loa điện h đ dựa động dựa vào tác dụng vào tác dụng từ của NC từ của nam châm len lên ống dây có dòng điện ống dây có dòng điện chạy qua. Vậy chúng ta - Cá nhân đọc SGK chạy qua. sẽ cùng làm TN tìm hiểu phần a tìm hiểu dụng a Thí nghiệm nguyên tắc này. cụ TN cần thiết cách như SGK tiến hành TN. b Kết luận học SGK 70 tạo của loa điện xem SGK 71 - Yêu cầu HS đọc SGK phần a tiến hành TN. -Hướng dẫn HS khi treo ống dây phải lồng vào 1 cực của NCchữ U giá treo ống dây phải di chuyển linh hoạt khi có t d lực khi di chuyển con chạy của biến trở phải nhanh và dứt khoát. -Có hiện tưọng gì xảy ra với ống dây trong 2 trường hợp -H d HS thảo luận rút ra kết luận GV thông báo đó chính là ng tắc h đ của loa điện. Vậy loa - Các nhóm nhận dụng cụ TN làm TN theo nhóm dưới sự h d của GV. -Q sát hiện tượng nêu nhận xét trong 2 tr hợp Khi .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.