Chương 1 :CƠ HỌC ĐO ĐỘ DÀI

Chương 1 :CƠ HỌC ĐO ĐỘ DÀI I/Mục tiêu : thức : Biết cách xác định GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo 2, Kĩ năng : Biết ước lượng gần đúng độ dài cần đo , độ dài trong một số trường hợp thường dùng . Biết tính giá trị trung bình kết quả cần đo. 3. Thái độ : Rèn luyện tính tập trung , ổn định trong học tập II/ Chuẩn bị : viên : Tranh vẽ một thước kẻ có GHĐ 20cm và ĐCNN 2mm .Tranh vẽ phóng lớn bảng sinh :. | Chương 1 .CƠ HỌC ĐO ĐỘ DÀI I Mục tiêu 1. Kiến thức Biết cách xác định GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo 2. Kĩ năng Biết ước lượng gần đúng độ dài cần đo độ dài trong một số trường hợp thường dùng . Biết tính giá trị trung bình kết quả cần đo. 3. Thái độ Rèn luyện tính tập trung ổn định trong học tập II Chuẩn bị 1. Giaó viên Tranh vẽ một thước kẻ có GHĐ 20cm và ĐCNN 2mm .Tranh vẽ phóng lớn bảng 2. Học sinh Thước kẻ có GHĐ 1mm và thước dây III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 1 phút 2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới 2 phút huống bài mới 2 phút Giáo viên nêu tình huống như ghi ở SGK 4 . Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu đơn I Đơn vị đo độ dài vị đo độ dài 10 phút 1 . Ôn lại một số đơn vị đo độ GV hãy nêu một số đơn vị đo dài độ dài mà em biết Đơn vị đo độ dài hợp pháp HS m dm cm mm km nước ta hiện nay là mét m . Ngoài ra còn có các đơn vị như dm GV 1km m HS 1km 1000m GV Yêu cầu hs lên bảng thực hiện câu C1 HS 1m 10dm 1m 100cm 1cm 10mm 1km 1000m GV Hãy ước lượng độ dài cái bàn mà các em ngồi cm mm . HS Ước lượng GV Cho học sinh đo lại bằng thước GV Cho hs ước lượng chiều II Đo độ dài dài gang tay và đo lại bằng thước 1. Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hiểu đo độ dài 20 phút GV Cho hs quan sát hình HS Quan sát GV Người thợ mộc học sinh C4 -Người thợ mọc dùng người bán vải dùng thước nào để thuớc cuộn đo - Hs dùng thước thẳng HS Thợ mộc dùng thước dây - Người bán vải dùng học sinh dùng thước kẻ người bán vải dùng thước thẳng để đo GV Em hãy cho biết sự khác nhau giữa các loại thước HS Khác nhau giữa hình dạng và công dụng GV Thế nào là GHĐ thước .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG