ĐO ĐỘ DÀI

Biết đo độ dài một số trường hợp thông thường theo qui tắc sau : - Ước lượng chiều dài cần đo - Chọn thước đo thích hợp - Đặt thước đo đúng - Biết tính giá trị trung bình 2 .Kĩ năng : Đo chính xác các độ dài cần thiết 3. Thái độ : Rèn luyện tính trung thực và độc lập của hs | ĐO ĐỘ DÀI t t I Mục tiêu 1. Kiến thức Biết đo độ dài một số trường hợp thông thường theo qui tắc sau - Ước lượng chiều dài cần đo - Chọn thước đo thích hợp - Đặt thước đo đúng - Biết tính giá trị trung bình 2 .Kĩ năng Đo chính xác các độ dài cần thiết 3. Thái độ Rèn luyện tính trung thực và độc lập của hs II Chuẩn bị 1 . Giáo viên Các loại thước đo . Thanh vẽ hình SGK 2. Học sinh Nghiên cứu kĩ SGK III Giảng dạy 1 . Ổn định lớp 1 phút 2. Kiểm tra 4 phút a. Bài cũ GV Em hãy nêu phần kết luận bài đo độ dài HS Trả lời GV Nhận xét ghi điểm b . Sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới 3. Tình huống bài mới 1 phút Tiết trước chúng ta đã học xong bài đo độ dài vậy cách đo như thế nào Hôm nay chúng ta vào bài mới 4. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Thảo luận về cách đo I Cách đo độ dài độ dài 14 phút GV yêu cầu học sinh nhắc lại các bước đo độ dài HS Nêu 4 bước GV Dựa vào phần thực hành bài trước C2 -Chọn thước kẻ để đo quyển em hãy cho biết độ dài ước lượng và độ dài sách vật lí 6 vì thước kẻ có GHĐ 20cm và thực tế có khác nhau không ĐCNN 1mm HS Khác nhau -Chọn thước thẳng để đo GV Em chọn dụng cụ nào để đo Tại chiều dài cạnh bàn vì thước thẳng có sao GHĐ 1m và ĐCNN 1cm HS Dùng thước thẳng để đo chiều dài bàn học và dùng thước kẻ để đo chiều dài C3 Đăt thước đo dọc theo chiều quyển sách VL 6 dài cần đo vạch số O trùng với một đầu GV Em đặt thước như thế nào để đo của vật HS Đặt dọc theo vật cần đo điểm O của thước trùng với một đầu của vật . C4 Đặt mắt nhìn theo hướng vuông GV Em đặt mắt theo hướng nào để đọc góc với cạnh thước ở đầu kia của vật kết quả đo HS Nhìn vuông góc với thước C5 Đọc kết quả đo theo vạch chia gần GV Nếu đầu kia của vật không trùng nhất với đâù kia của vật với vạch nào của thước ta đọc như thế nào HS Đọc giá trị gần đầu kia của vật Rút ra kết luận GV Hướng dẫn hs điền vào chỗ trống C6 1 Độ dài câu C6 2 GHĐ HS Lần lược thực hiện 3 ĐCNN HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hiểu bước vận 4 Dọc theo dụng 15 phút 5 Ngang bằng với GV Treo hình vẽ phóng lớn hìmh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    70    1    25-05-2024
136    274    2    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.