ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG

Kể tên một số dụng cụ thường dùng để đo thể tích chất lỏng 2. Kĩ năng : Biết xác định thể tích chất lỏng bằng dụng cụ dso thông thường 3. Thái độ : Tích cực , tập trung trong học tập II/ Chuẩn bị : viên : Một xô nước ,trang vẽ hình , , , 2. Học sinh: 1bình nước đầy (chưa biết thể tích ) , 2 bình dựng nước mỗi bình chứa một ít nước , 1bình đo độ , 1 vài ca đong . | ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG I Mục tiêu 1. kiến thức Kể tên một số dụng cụ thường dùng để đo thể tích chất lỏng 2. Kĩ năng Biết xác định thể tích chất lỏng bằng dụng cụ dso thông thường 3. Thái độ Tích cực tập trung trong học tập II Chuẩn bị 1. Giáo viên Một xô nước trang vẽ hình 2. Học sinh 1bình nước đầy chưa biết thể tích 2 bình dựng nước mỗi bình chứa một ít nước 1bình đo độ 1 vài ca đong II Giảng dạy 1 Ổn định lớp 1 phút 2 .Kiểm tra 5 phút a. Bài cũ GV Em hãy nêu phần ghi nhớ SGK bài đo độ dài t t . Ta dùng thước có GHĐ và ĐCNN là bao nhiêu để đo chiều dài quyển sách vật lí 6 HS Trả lời GV Nhận xét ghi điểm b. Sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới 3 . Tình huống bài mới 1 phút Làm thế nào để biết chính xác cái bình cái ấm chứa được bao nhỉêu nước Để hiểu rõ vấn đề này hôm nay ta vào bài mới 4. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu đơn vị I Đơn vị thể tích thể tích 10 phút C1 1 m3 1000 lít GV Hãy nêu những đơn vị đo 1000dm3 thể tích mà em biết ml cc HS m3 dm3 lít . GV 1lít dm3 1ml cm3 HS 1lít 1dm3 1ml 1cm3 GV Em hãy điền từ thích hợp vào câu C1 HS 1m3 1000dm3 HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hiểu đo thể tích chất lỏng 10 phút GV Treo bảng lên bảng HS Quan sát GV Em hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của dụng cụ này HS Trả lời GV Nếu không có ca đong thì em dùng dụng cụ nào để đo thể tích chất lỏng HS Các loại chai có ghi sẵn thể tích . GV Treo hình vẽ hình lên bảng HS Quan sát II Đothể tích chất lỏng 1 . Tìm hiểu dụng cụ đo C2 Ca 1 lít Ca 1 lít 2 Ca 5 lít C3 Chai đã có sẵn dung tích thùng gánh nước . C4 Bình a có GHĐ là 100mm Bình b có GHĐ là .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG