ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC

HS biết cách đo thể tích vật rắn không thấm nước 2. Kĩ năng : Biết sử dụng dụng cụ đo, biết tuân thủ theo qui tắc đo 3 . Thái độ : Trung thực , thận trọng , biết liên kết với bạn bè II/ Chuẩn bị : 1 .Giáo viên : Vật rắn không thấm nước , bình chia độ , bình tràn , bình chứa (Mỗi loại 4 cái ) 2. Học sinh : Nghiên cứu kĩ SGK | ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC I Mục tiêu 1. Kiến thức HS biết cách đo thể tích vật rắn không thấm nước 2. Kĩ năng Biết sử dụng dụng cụ đo biết tuân thủ theo qui tắc đo 3 . Thái độ Trung thực thận trọng biết liên kết với bạn bè II Chuẩn bị 1 .Giáo viên Vật rắn không thấm nước bình chia độ bình tràn bình chứa Mỗi loại 4 cái 2. Học sinh Nghiên cứu kĩ SGK III Giảng dạy định lớp 1 phút 1. Kiểm tra 5phút a. Bài cũ GV Đơn vị đo thể tích là gì Những dụng cụ nào để đo thể tích chất lỏng Hãy đổi 1m3 lít ml HS Trả lời GV Nhận xét ghi điểm b. Sự chuẩn bị của HS cho bài mới 2. Tình huống bài mới 1phút Làm thế nào để biết chính xác thể tích của hòn đá Để hiểu rõ vấn đề này hôm nay ta vào bài mới mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu cách đo I Cách đo thể tích vật rắn không thể tích vật rắn không thấm nước 8 thấm nước phút 1. Dùng bình chia độ GV Em hãy quan sát hình C1 Bước 1 Đổ nước vào bình SGK và hãy cho biết người ta đo thể chia độ V 1 150cm3 tích hòn đá bằng cách nào Bước 2 Thả hòn đá HS Đầu tiên đọc thể tích nước vào bình V2 200cm3 trên bình chia độ V1 sau đó bỏ hòn Bước 3 Thể tích hòn đá đá vào và đọc thể tíh V2 GV Sau khi biết V1 V2 làm thế nào để tính thể tích hòn đá là V2 - V1 200 - 150 50cm3 2. Dùng bình tràn HS V V2 - V1 GV Nếu hòn đá quá to thì ta làm bằng cách nào C2 Bước 1 Đổ nước vào HS Ta dùng bình tràn và bình bình tràn chứa Bước 2 Bỏ hòn đá vào GV Quan sát hình SGK và bình tràn hứng nước chảy ra ở bình em hãy cho biết người ta đo thể tích chứa hòn đá bằng cách nào Bước 3 Đổ nước từ bình HS Đổ nước vào bình tràn như chứa vào bình chia độ V 80cm3 ở vị trí hình a SGK sau đó bỏ Vậy thể tích hòn đá là hòn đá vào nước tràn ra bình chứa đổ nước ở bình chứa vào bình chia độ được thể tích bao nhiêu thì đó là thể tích hòn đá GV cho hs đọc phần kết luận SGK HS Đọc và thảo luận trong 2 phút 80cm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    21    1    30-11-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.