LỰC KẾ .PHÉP ĐO LỰC -TRỌNG LƯỢNG- KHỐI LƯỢNG

Nhận biết được cấu tạo của lực kế, GHĐ và ĐCNN của lực kế năng: Biết làm thí nghiệm .sử dung công thức để tính trọng lượng và khối lượng của vật , sử dụng lưc kế để đo trọng lượng và khối lượng của vật . độ: Cẩn thận ,tích cực trong học tập II/ Chuẩn bị : viên : -Lực kế lò xo - Sợi dây mảnh sinh : Chia làm 4 tổ ,mổi tổ chuẩn bị như giáo viên . | LỰC KẾ .PHÉP ĐO LỰC -TRỌNG LƯỢNG- KHỐI LƯỢNG I Mục tiêu 1. Kiến thức Nhận biết được cấu tạo của lực kế GHĐ và ĐCNN của lực kế 2. Kĩ năng Biết làm thí nghiệm .sử dung công thức để tính trọng lượng và khối lượng của vật sử dụng lưc kế để đo trọng lượng và khối lượng của vật . 3. Thái độ Cẩn thận tích cực trong học tập II Chuẩn bị 1. Giáo viên -Lực kế lò xo - Sợi dây mảnh 2. Học sinh Chia làm 4 tổ mổi tổ chuẩn bị như giáo viên III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 1 phút 2. Kiểm tra 5 phút a. Bài cũ GV Em hãy nêu phần ghi nhớ sgk bài lực đàn hồi HS Trả lời GV Nhận xét ghi điểm 3. Tình huống bài mới 1 phút Tại sao khi mua bán người ta có thể dùng lực kế để làm một cái cân 4. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Tìm hiểu lực I Tìm hiểu lực kế kế 5 phút 1 .Lực kế là gì GV Lực kế là gì SGK HS Là dung cụ đo lực GV Ttreo bảng vẽ sẵn C1 lên bảng .Em nào có thể lên bảng làm 2. Mô tả một lực kế lò xo đơn được câu này giản HS Lên bảng thực hiện C1 1 Lò xo GV Cho hs quan sát và tìm GHĐ 2 Kim chỉ thị và ĐCNN của kực kế 3 Bảng chia độ HS Quan sát trả lời II Đo vật bằng lực kế HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hiểu cách đo một lực bằng lực kế 13 phút 1 .Cách đo lực GV Hướng dẫn hs đo lực HS Thực hiên phép đo như ở SGK C3 1 vạch 0 2 GV Em nào làm được C3 HS 1 Vạch O 2 Lực cần lực cần đo 3 phương đo 3 Phương GV Cho mỗi nhóm hs tự đo trọng lượng quyển sách lớp 6 bằng lự kế HS Tiến hành GV Khi đo ta phải cầm lực kế như thế nào Taị sao phải cầm như vậy hành đo lực HS Trả lời III Công thức liên hệ giữa trọng HOẠT ĐỘNG 3 Tìm hiểu công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng và khối lượng lượng 5 phút P 10m GV Hướng dẫn hs làm câu C3 P đo bằng Niutơn m HS Thực hiện GV Như vậy P lên hệ như thế nào đo bằng kilo gam với m HS P 10m HOẠT ĐỘNG 4 Tìm hiểu bước IV Vận dụng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
52    65    1    15-04-2024
11    65    1    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.