LỰC – HAI LỰCCÂN BẰNG

Chỉ ra được ví dụ về lực đâỷ ,lực kéo ,chỉ ra được phương và chiều của lực Nêu được ví ụu về hai lực cân bằng 2. Kĩ năng : Làm được các TN ở SGK 3. Thái độ : Hs tích cực , tập trung trong học tập II/ Chuẩn bị : viên : Một xe lăn , một lò xo tròn, một lò xo mềm dài khoảng 10cm , một quả gia trọng bằng sắt ,một cái giá kẹp để giữ lò xo. sinh : Nghien cứu kĩ SGK | LỰC - HAI LỰC CÂN BẰNG I Muc tiêu 1. Kiến thức Chỉ ra được ví dụ về lực đâỷ lực kéo chỉ ra được phương và chiều của lực Nêu được ví ụu về hai lực cân bằng 2. Kĩ năng Làm được các TN ở SGK 3. Thái độ Hs tích cực tập trung trong học tập II Chuẩn bị 1. Giáo viên Một xe lăn một lò xo tròn một lò xo mềm dài khoảng 10cm một quả gia trọng bằng sắt một cái giá kẹp để giữ lò xo. 2. Học sinh Nghien cứu kĩ SGK III Giảng dạy 1. Ổn dịnh lớp 1 phút 2. Kiểm tra 5 phút cũ GV Em hãy nêu phần ghi nhớ bài Khối lượng - đo khối lượng HS Trả lời GV Nhận xét ghi điểm chuẩn bị của hs cho bài mới 3. Tình huống bài mới 1phút Nêu tình huống như ghi ở SGK 4. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu về lực I Lực 13 phút nghệm GV Bố trí TN như hình HS quan sát C1 Lò xo tác dụng trở lại xe GV Em hãy nhận xét về tác dụng một lực bằng lực đẩy xe cho lò xo ép của lò xo lá tròn lên xe và của xe lên lại lò xo HS Xe tác dụng vào lò xo lò xo cũng tác dụng lại xe một lực C2 Lò xo tác dụng lên xe GV Em thấy lò xo như thế nào một lực bằng lực xe tác dụng tác lên HS Biến dạng lò xo GV Bố trí TN như hình SGK HS Quan sát GV Hãy nhận xét về tác dụng của lò xo lên xe khi kéo xe dãn ra HS Lò xo tác dụng lên xe một lực C3 Nam châm tác dụng lên bằng lực xe tác dụng lên lò xo quả nặng một lực bằng lực quả nặng GV Hướng dẫn hs làm TN như hình SGK tác dụng lên nam châm GV Em hãy nhận xét về tác dụng C4 1 Lực đẩy của nam châm lên quả cầu 2 Lực ép HS Trả lời 3 Lực kéo GV Hãy chọn từ trong khung để 4 Lục kéo điền vào chỗ trống đó HS Lên bảng thực hiện 5 Lực hút GV Qua bài này ta rút đượckết luận gì HS Nêu kết luận HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hiểu phương và chiều của lực 5 phút luận SGK

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    87    2    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.