TRỌNG LỰC - ĐƠN VỊ LỰC

Trả lời được câu hỏi :Trọng lực của vật là gì? -Nêu được phương và chiều của trọng lực - Biết đơn vị của trọng lực 2 .Kĩ năng : Sử dụng được sợi dây dọi để xác định phưong thẳng đứng độ: Hs tích cực , tập trung trong học tập II/ Chuẩn bị: viên : 1 giá treo , 1 lò xo , 1 quả nặng , 1dây dọi , một khay nước , 1eke 2. Học sinh : Chia làm 4 nhóm , mỗi nhóm chuẩn bị như giáo viên . | TRỌNG Lực - ĐƠN VỊ Lực I Mục tiêu 1 .Kiến thức -Trả lời được câu hỏi Trọng lực của vật là gì -Nêu được phương và chiều của trọng lực - Biết đơn vị của trọng lực 2 .Kĩ năng Sử dụng được sợi dây dọi để xác định phưong thẳng đứng 3. Thái độ Hs tích cực tập trung trong học tập II Chuẩn bị 1. Giáo viên 1 giá treo 1 lò xo 1 quả nặng 1dây dọi một khay nước 1eke 2. Học sinh Chia làm 4 nhóm mỗi nhóm chuẩn bị như giáo viên III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 1 phút 2 .Kiểm tra 5 phút a. Bài cũ GV Em hãy nêu phần ghi nhớ sgk Hãy lấy một ví dụ về lực tác dụng lên một vật vừa làm biến đổi chuyển độmg của vật vừa làm cho vật bị biến dạng HS Trả lời GV Nhận xét cho điểm chuẩn bị của hs cho bài mới 3. Tình huống bài mới 1 phút Giáo viên lấy tình huống như ghi ở sgk 4. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu trọng I Trọng lực là gì lực là gì 8 phút 1. Thí nghiệm GV Để hiểu rõ trọng lực là gì hôm bay ta vào TN GV Làm TN hình SGK HS Quan sát C1 Lò xo tác dụng lực vào GV Lò xo có tác dụng lực vào quả nặng . Lực này có phương dọc quả nặng không lực này có phương theo lò xo hướng từ dưới lên . Quả và chiều như thề nào Tại sao nó lại nặng đứng yên vì có lực khác tác đứng yên dụng vào lực này có phương trùng HS Trả lời với phương của lực mà lò xo sinh ra GV Cầm viên phấn trên tay rồi và chiều từ trên xuống thả ra viên phấn rơi chứng tỏ điều gì HS Có lực tác dụng lên viên phấn GV Lực này có phương và chiều như thế nào HS Trả lời luận GV Cho hs thảo luận và trả lời -Trái đất tác dụng lực hút lên mọi câu C3 vật lực này gọi là trọng lực HS 1 cân bằng 2 trái đất - Độ lớn của trọng lực tác dụng 3 biến đổi lên mọi vật gọi là trọng lượng của 4 lực hút 5 trái đất vật. GV Cho hs ghi kết luận ở SGK II Phương và chiều của lực vào vở 1 .Phương và chiều của lực HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hiểu phương và chiều của trong lực 5 phút Kết luận GV Giới thiệu cho hs biếtt dây Trọng lượng có phương thẳng doi đứng và chiều từ trên xuống HS Quan sát

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.