Liên thành quyết - Kim Dung

Liên thành quyết là câu chuyện kể về chàng trai Địch Vân thật thà, chất phác, chưa từng trải việc đời, chỉ vì có cô sư muội Thích Phương xinh đẹp nên chàng đã trở thành nạn nhân của Vạn Khuê. Hắn đã lập mưu hãm hại chàng để chiếm đoạt Thích Phương. Địch Vân bị vu oan cho tội hãm hiếp và ăn trộm, bị chặt đứt 5 ngón tay, bị xuyên xương bả vai và bị tống vào lao tù. | KIM DUNG LIÊN THÀNH QUYẾT Dịch giả Hàn Giang Nhạn 01 Mừng Tho Tinh kim nqoc mãn đường 02 Lão Cái té nhào Địch Vân thủ thắng 03 Ai ngờ Lão hóa lại là cao nhân 04 Dùng tân chiêu đả bại cuồng đồ 05 Bị nghi oan sư đê giết sư huynh 06 Đau lòng kia lại gấp ba đau đòn 07 Chán cuôc đời hào kiêt định quyên sinh 08 Dùng kỳ công đả bại địch nhân 09 Mỗi cái chụp là môt mạng người 10 Nhìn chậu hoa hào kiêt kinh tâm 11 Khóc mỹ nhân anh hùng trúng đôc 12 Thiên tình sử của kẻ yêu hoa 13 Sống thác với tình liêt nữ hủy dung nhan 14 Đinh Điển thất vong đoc Liên Thành Quyết 15 Mất bạn hiền hào kiêt thương tâm 16 Gặp người cũ lại càng ân hận 17 Vừa thoát hiểm lại gặp ác tăng 18 Trong cổ miếu oan gia chạm trán 19 Không thịt heo nhà sư ăn thịt chuôt 20 Bảy người vây đánh môt ông già 21 Đã què chân lại gặp công sai 22 Hảo nhân muốn giết ác nhân giải cứu 23 Nam Phương Tứ lão Lạc Hoa Lưu Thủy 24 Môn Đao pháp xuất quỷ nhập thần 25 Lão hung tăng lạm sát vô cớ 26 Ác tăng giết ngựa thục nữ thương tâm 27 Hoa Thiết Cán ngô sát Lưu Thừa Phong 28 Dưới làn tuyết Thiên Trữ uổ ng mạng 29 Hoa Thiết Cán cam tâm hàng địch 30 Huyết Đao Tăng gặp bước đường cùng 31 Lúc nguy cấp đả thông đại huyêt 32 Hoa Đại Hiệp sinh lòng bất lương 33 Kết lông chim làm tấm vũ y 34 Địch Vân rèn luyện Huyết Đao Kinh 35 Vào tuyệt cốc Song Hiệp trùng phùng 36 Dời tuyệt cốc về thăm cố thổ 37 Lão khất cái chính là Ngôn Đạt Bình 38 Cuôc chiến giữa Ngôn Đạt Bình và Vạn Chấn Sơn 39 Báo ơn xưa cứu mạng Ngôn gia 40 Vào Vạn gia trùng hôi Thích Phương 41 T rong Vạn gia trùng hôi Thích Phương 42 Mụ khất cái trong tòa nhà đổ nát 43 Tìm ra bí ẩn về Kiếm phổ 44 Dùng phép cũ thủ tiêu Ngô Khảm 45 Khám phá âm mưu giết phụ thân 46 Thần trí mê man xé tan kiếm phổ 47 Xác Ngô Khảm đi đâu mất biến 48 HỢp tán Đinh Lăng Hoàn ước nguyện 49 Cướp bảo tàng ngô đôc phát .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
134    46    2    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.