Mechanism Design - Enumeration Part 12

Tham khảo tài liệu 'mechanism design - enumeration part 12', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Appendix B Atlas of Contracted Graphs This appendix provides an atlas of contracted graphs having two to four independent loops. Table Contracted Graphs Having Two to Four Independent Loops. 2001 by CRC Press .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    4    0    24-06-2021