Mechanism Design - Enumeration Part 15

Tham khảo tài liệu 'mechanism design - enumeration part 15', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Appendix E Atlas of Spatial One-dof Kinematic Chains This appendix provides an atlas of spatial one-dof single-loop kinematic chains having four to seven links. 2001 by CRC Press LLC Table Spatial One-dof Four-Link Chains. 2001 by CRC Press LLC Table Spatial One-dof Five-Link Chains. 2001 by CRC Press .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG