Mechanism Design - Enumeration Part 16

Tham khảo tài liệu 'mechanism design - enumeration part 16', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Appendix F Atlas of Epicyclic Gear Trains This appendix provides an atlas of epicyclic gear trains classified according to the number of degrees of freedom the number of independent loops and the vertex degree listings. Both labeled graphs and typical functional schematic diagrams are sketched. e 2001 by CRC Press LLC Table One-dof Epicyclic Gear Trains One and Two Independent Loops. 2001 by CRC Press LLC Table One-dof Epicyclic Gear Trains Three Independent Loops Part 1. 2001 by CRC Press .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.