Mechanism Design - Enumeration Part 17

Tham khảo tài liệu 'mechanism design - enumeration part 17', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Appendix G Atlas of Epicyclic Gear Transmission Mechanisms This appendix provides the schematic diagrams and clutching sequences of some commonly used epicyclic transmission gear trains. e 2001 by CRC Press LLC a Bl B3 a FIGURE Type 6206 transmission mechanism version 1. 2001 by CRC Press LLC B2 B1 a Schematic diagram Range C1 C2 C3 B1 B2 Drive 1 X X Drive 2 X X Drive 3 X X Drive 4 X X Reverse X X b Clutching sequence FIGURE Type 6206 transmission mechanism version 2. 2001 by CRC Press .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    10    0    04-12-2020
24    6    0    04-12-2020