Mechanism Design - Enumeration Part 17

Tham khảo tài liệu 'mechanism design - enumeration part 17', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Appendix G Atlas of Epicyclic Gear Transmission Mechanisms This appendix provides the schematic diagrams and clutching sequences of some commonly used epicyclic transmission gear trains. e 2001 by CRC Press LLC a Bl B3 a FIGURE Type 6206 transmission mechanism version 1. 2001 by CRC Press LLC B2 B1 a Schematic diagram Range C1 C2 C3 B1 B2 Drive 1 X X Drive 2 X X Drive 3 X X Drive 4 X X Reverse X X b Clutching sequence FIGURE Type 6206 transmission mechanism version 2. 2001 by CRC Press .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.