Báo cáo y học: "Violence and post-traumatic stress disorder in Sao Paulo and Rio de Janeiro, Brazil: the protocol for an epidemiological and genetic survey"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Violence and post-traumatic stress disorder in Sao Paulo and Rio de Janeiro, Brazil: the protocol for an epidemiological and genetic survey | BioMed Central BMC Psychiatry Open Access Study protocol Violence and post-traumatic stress disorder in Sao Paulo and Rio de Janeiro Brazil the protocol for an epidemiological and genetic survey Sérgio Baxter Andreoli1 Wagner Silva Ribeiro1 Maria Ines Quintana1 Camila Guindalini1 Gerome Breen2 Sergio Luis Blay1 Evandro SF Coutinho3 Trudy Harpham4 5 Miguel Roberto Jorge1 Diogo Rizzato Lara6 Tais S Moriyama1 Lucas C Quarantini1 Ary Gadelha1 Liliane Maria Pereira Vilete3 Mary SL Yeh1 Martin Prince7 Ivan Figueira8 Rodrigo A Bressan1 Marcelo F Mello1 Michael E Dewey7 Cleusa P Ferri7 and Jair de Jesus Mari 1 7 Address Department of Psychiatry Universidade Federal de São Paulo São Paulo Brazil 2MRC Social Institute of Psychiatry King s College London UK 3Escola Nacional de Saúde Pública ENSP - FIOCRUZ Rio de Janeiro Brazil 4London South Bank University London UK 5London School of Hygiene and Tropical Medicine London UK 6Faculdade de Biociências da PUCRS Porto Alegre Brazil 7Centre for Public Mental Health Health Services and Population Research Department Institute of Psychiatry King s College University of London London UK and institute of Psychiatry Universidade Federal do Rio de Janeiro IPUB - UFRJ Rio de Janeiro Brazil Email Sérgio Baxter Andreoli - andreoli@ Wagner Silva Ribeiro - Maria Ines Quintana - quintana@ Camila Guindalini - camilascg@ Gerome Breen - Sergio Luis Blay-blay@ Evandro SF Coutinho - evandro@ Trudy Harpham - Miguel Roberto Jorge - migueljorge@ Diogo Rizzato Lara - drlara@ Tais S Moriyama - taismoriyama@ Lucas C Quarantini - quarantini@ Ary Gadelha - aryararipe@ Liliane Maria Pereira Vilete - lilianevilete@ Mary SL Yeh - wmary@ Martin Prince - Ivan Figueira - ifigueira@ Rodrigo A Bressan - .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    253    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.