CHƯƠNG IINHIỆT HỌC

Tham khảo tài liệu 'chương iinhiệt học', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG II NHIỆT HỌC Mục tiêu 1. Rút ra kết luận về sự co dãn vì nhiệt của các chất rắn lỏng khí . - Giải thích một số hiện tượng ứng dụng sự nở vì nhiệt trong tự nhiên đời sống và kĩ thuật . 2. Mô tả cấu tạo của nhiệt kế thường dùng . - Vận dụng sự co dãn vì nhiệt của các chất khác nhau để giải thích nguyên tắc hoạt động của nhiệt kế . - Biết đo nhiệt độ của một số vật trong cuộc sống hàng ngày đơn vị đo nhiệt độ là 0C và 0F . 3. Mô tả thí nghiệm xác định sự phụ thuộc của nhiệt độ vào thời gian đun trong quá trình làm nóng chảy băng phiến hoặc một chất kết tinh dễ kiếm . - Dựa vào bảng số liệu cho sẵn vẽ đường biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ vào thời gian đun trong quá trình làm nóng chảy băng phiến Rút ra kết luận về đặc điểm của nhiệt độ trong thời gian vật băng phiến nóng chảy . Điểm nóng chảy . 4. Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến sự bay hơi nhiệt độ gió mặt thoáng - Phác hoạ thí nghiệm kiểm tra giả thiết chất lỏng lạnh đi khi bay hơi và các chất lỏng khác nhau bay hơi nhanh chậm khác nhau cũng như các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự bay hơi nhanh chậm của chất lỏng . - Mô tả thí nghiệm chứng tỏ hơi nước ngưng tụ khi gặp lạnh và nêu một số hiện tượng ngưng tụ trong đời sống tự nhiên sương mù mây mưa mưa đá tuyết . - Trình bày cách tiến hành thí nghiệm và vẽ đường biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ vào thời gian đun trong quá trình đun sôi nước . - Phân biệt sự sôi và sự bay hơi của nước sự bay hơi xảy ra trên bề mặt thoáng ở nhiệt độ bất kì còn sự sôi là sự bay hơi ngay trong lòng nước ở 1000C . - Biết các chất lỏng khác nhau sôi ở nhiệt độ khác nhau

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
187    155    10    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.