ÔNTẬP

Hệ thống lại những kiến thức chính cho hs từ bài 1 đến bài 15 năng : Làm được tất cả những TN đã học độ : Tích cực, tập trung trong học tập II/ Chuẩn bị : Cho hs chuẩn bị kĩ nội dung ôn tập SGK III/ Giảng dạy : 1. Ổn định lớp : 2 .Kiểm tra sự chuẩn bị của hs cho bài mới 3 .Tình huống bài mớ:i Chúng ta đã đi qua các bài từ bài 1 đến bài 15 . Hôm chúng ta vào tiết ôn tập để giúp cácem hệ. | ÔN TẬP I Mục tiêu 1 .Kiến thức Hệ thống lại những kiến thức chính cho hs từ bài 1 đến bài 15 2. Kĩ năng Làm được tất cả những TN đã học 3. Thái độ Tích cực tập trung trong học tập II Chuẩn bị Cho hs chuẩn bị kĩ nội dung ôn tập SGK III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2 .Kiểm tra sự chuẩn bị của hs cho bài mới 3 .Tình huống bài mớ i Chúng ta đã đi qua các bài từ bài 1 đến bài 15 . Hôm chúng ta vào tiết ôn tập để giúp cácem hệ thống lại những kiến thức đã học mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu A . Lí thuyết bước lí thuyết 1. Đơn vị độ dài như m dm GV Hãy kể một số đơn vị độ cm mm . dài Hs m dm cm mm 2. Dụng cụ đo độ dài như Thước GV 1m dm kẻ thước cuộn . 1km m HS 1m 10dm 3 .Đơn vị đo thể tích m 3 lít . 1km 1000m GV Hãy nêu một số dụng cụ 4 . Đơn vị đo khối lượng là kg g đo độ dài HS Thước thẳng thước cuộn. 5 . Hai lực cân bằng là hai lực có GV Hãy cho biết đơn vị đo cùng độ lớn cùng phương ngược thể tích chiều HS m 3 dm3 lít GV Hãy nêu các bước đo thể 6 .Dùng viên phấn ném mạnh vào tích chất rắn tường làm viên phấn vỡ ra HS Trả lời GV Đơn vị khói lượng là gì 7 .Dùng tay kéo mạnh sợi dây cao Hs kg tấn g . su Gv Thế nào là hai lực cân bằng 8. Trọng lực là lực hút của trái đất . HS Trả lời GV Nêu 1 ví dụ về lực tác đơn vị là niutơn N dụng vừa làm biến đổi chuyển 9. Trọng lực có phương thẳng động vật vừa làm vật biến dạng HS Trả lời đứng và chiều từ trên xuống GV Trọng lực là gì Đơn vị 10. Có 3 máy cơ dơn giản MPN HS Trả lời GV Phương và chiều của đòn bẩy ròng rọc trọng lực như thế nào 11 .MPN càng ít thì lực kéo càng HS Thẳng đứng và chiều từ trên xuống GV Khối lượng riêng là gì HS Trả lời Gv Trọng lượng riêng là gì Viết công thức đơn vị HS Lên bảng thực hiện GV Có những loại máy cơ đơn giản nào .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.