SỰ BAY HƠI VÀ NGƯNG TỤ

Nhận biết được hiện tượng bay hơi , sự bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ , gió , mặt thoáng chất lỏng 2. Kĩ năng : Làm được TN chứng tỏ sự bay hơi phuk thuộc vào nhiệt độ , gió và mặt thoáng chất lỏng độ : Ổ n định , tập trung phát biểu xây dựng bài | SỰ BAY HƠI VÀ NGƯNG TỤ I Mục tiêu 1 .Kiến thức Nhận biết được hiện tượng bay hơi sự bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ gió mặt thoáng chất lỏng 2. Kĩ năng Làm được TN chứng tỏ sự bay hơi phuk thuộc vào nhiệt độ gió và mặt thoáng chất lỏng 3. Thái độ Ổ n định tập trung phát biểu xây dựng bài II Chuẩn bị 1 .GV 1giá TN 1kẹp vạn năng 2 đĩa nhôm nhỏ 1 cốc nước 1 đèn cồn 2. HS Nghiên cứu kĩ SGK III Giảng dạy 1 .Ổn định lớp 2. Kiểm tra a. Bài cũ GV Em hãy đọc thuộc lòng phần ghi nhớ sgk bài sự nóng chảy và đông đặc HS Trả lời GV Nhận xét ghi điểm b. Sự chuẩn bị cuẩ hs cho bài mới 3. Tình huống bài mới Giáo viên nêu tình huống như đã ghi ở SGK 4. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu sự bay hơi GV Em hãy lấy một số ví dụ về sự bay hơi HS Nước trên đường khô khi có nắng cây gỗ tươi để lâu sẽ khô GV Hãy lấy một số ví vụ về sự bay hơi của một số chất mà không phải là nước HS Rượu dầu hoả . . . GV Vậy không phải có nước mà mọi chất đều có thể bay hơi GV Em hãy quan sát hình . Quần áo ở hình A2 khô nhanh hơn I Sự bay hơi 1. Nhớ lại kiến thức đã học 2. Sự bay hơi nhanh chậm phụ thuộc vào yếu tố nào C1 Nhiệt độ hình A1 chứng tỏ điều gì HS Có nắng Gv Quần áo ở hình B1 khô nhanh hơn hình B2 chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào HS Gió GV Quần áo ở hình C2 không hanh hơn ở hình C1 chứng tỏ điều gì HS Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào mặt thoáng chất lỏng GV Tóm lại tốc độ bay hơi phụ thuộc vào những yếu tố nào HS Nhiệt độ gió mặt thoáng chất lỏng GV Hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống lệnh C4 HS 1 Cao hoặc thấp 2 Nhanh hoặc chậm 3 Mạnh hoặc yếu 4 C2 Gió C3 Mặt thoáng C4 1 cao thấp 2 nhanh chậm 3 mạnh yếu 4 nhanh chậm 5 lớn nhỏ 2 mạnh yếu C5 Để có cùng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    125    7    25-05-2024
29    95    2    25-05-2024
119    312    1    25-05-2024
10    74    2    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.