SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC (tt)

HS biết được nhiệt độ đông đặc của một số chất 2 .Kĩ năng : Biết làm TN để biết nhiệt độ đông đặc của một số chất độ: Tập trung phát , biểu xây dựng bài II/ Chuẩn bị : 1. GV : Dụng cụ TN hình sgk 2. HS : Nghiên cứu kĩ sgk III/ Giảng dạy : 1. Ổn định lớp : 2 Kiểm tra: a .Bài cũ : GV:Băng phiến nóng chảy ở nhiệt độ nào ? Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không? . | SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC tt I Mục tiêu 1. Kiến thức HS biết được nhiệt độ đông đặc của một số chất 2 .Kĩ năng Biết làm TN để biết nhiệt độ đông đặc của một số chất 3. Thái độ Tập trung phát biểu xây dựng bài II Chuẩn bị 1. GV Dụng cụ TN hình sgk 2. HS Nghiên cứu kĩ sgk III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2 Kiểm tra a .Bài cũ GV Băng phiến nóng chảy ở nhiệt độ nào Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không b Sự chuẩn bị của HS cho bài mới 3. Tình huống bài mới GV nêu tình huống như đã nêu ở sgk mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu sự đông đặc GV Làm thí nghiệm như bài trước nhưng lúc này đun băng phiến lên đến 90 độ C và tắc đèn cồn khi băng phiến giảm còn 86 độ C thì cứ sau 1 phút ghi nhiệt độ của nó một lần HS Thực hiện và ghi kết quả vào giấy GV vẽ đồ thị lên bảng số liệu ở bảng 25 1 sgk HS Quan sát GV Tới điểm nào thì băng phiến đông đặc HS 80 độ C GV Từ phút 0- 4 đường biểu diễn là đường gì I Sự đông đặc 1 .Phân tích thí nghiệm C1 800C C2 -Đường xiên -Đường ngang - Đường xiên HS Đường nghiêng GV Từ phút 0-4 nhiệt độ thay đổi như thế nào C3 - Giảm HS Giảm -Không đổi GV Từ phút 4- 7 nhiệt độ thay đổi như thế nào - Giảm HS Không thay đổi C4 1 800C GV Từ phút 7- 15 Hs Giảm 2 Bằng 3 Không thay đổi Gv Treo bảng vẽ C 4 lên bảng II Vân dụng Hs Quan sát C6 Từ rắn sang Gv Hãy điền vào chỗ trống này cho thích hợp Hs 1 800C 2 bằng 3 lỏng và từ lỏng sang rắn không đổi C7 Vì trong quá HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hiểu bước trình này là không đổi trong suốt quá vân dụng Gv Hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ của nước đá khi nóng chảy Hs Trả lời trình nước đá .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
322    84    1    28-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.