Tiết 3 : ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG

Tham khảo tài liệu 'tiết 3 : đo thể tích chất lỏng', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tiết 3 ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG I .MỤC TIÊU về kiến thức - Kể tên 1 số dụng cụ thường dùng để đo thể tích chất lỏng. về kĩ năng - Biết xác định thể tích chất lỏng bằng dụng cụ đo thích hợp - Biết tính giá trị trung bình các kết quả đo . về thái độ - Rèn luyện tính cân thận ý thức hợp tác làm việc trong nhóm II .PHƯƠNG PHÁP -Nêu vấn đề -Đàm thoại trực quan -Chia nhóm thực hành III .CHUẲN BỊ Tranh vẽ gồm 2 ấm và 1 bình 1 Xô đựng nước 2 Bình chưa biết dung tích - 1 bình chia độ - 1 vài loại ca đong IV . TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG THẦY TRÒ DUNG BÀI DẠY 1 .Ổn định lớp kiểm diện 2 .Kiểm tra bài cũ HS1 Phát biểu ghi nhớ. 3 đ Cách đo độ dài -Ước lương đô dài cần đo để chon thước Muốn đo độ dài đúng cần phải đặt mắt và đặt thước đo như thế nào 4 đ . Gọi HS làm BT . 2 đ GV gọi HS khác nêu nhận xét và ghi điểm đạt được của HS qua các câu trả lời. 3 .Bài mới Hoạt động 1 Tổ chức tình huống học tập . Giáo viên treo tranh vẽ gồm 1 ấm và 1 bình. Nếu dùng ấm và bình trên chứa nước làm thế đo thích hợp. -Đặt thước và mắt nhìn đúng cách. -Đọc và ghi kết quả đo đúng qui định. -Muốn đo đúng cần phải đặt mắt nhìn th hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu k của vật và đặt thước dọc theo chiều dài b chì vạch số 0 ngang bằng với 1 đầu của b chì. BT chọn câu dm nào để biết chính xác bình hay ấm chứa đươc bao nhiêu nước Để trả lời câu hỏi trên hôm nay chúng ta hoc sang Tiết 3 ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG bài học mới .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
194    1    1    25-05-2024
35    309    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.