Kỹ thuật nuôi tôm nước lợ part 2

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi tôm nước lợ part 2', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | tốc độ sinh trưởng của tôm nuôi và điều chình chế độ ăn cho phù hợp. Sau một thời gian khai thác tôm. Kết quả là Tổng chi phí 100 25 ưiệu đồng Tổng thu cỡ tôm 24g con X kg 152 triệu đồng đạt năng suất 3 8 tâh ha. Lãi 51 75 triệu đồng. Như vậy có thể nói đây là mô hình nuôi tôm sú hạ dần độ măn nên ban đầu nước lây từ đầm vào có độ mặn 25 0 trong quá trình nuôi và khi kết thúc thu hoạch độ mặn còn 6 0. Qua mô hình này cho thấy nuôi tôm sú giảm độ mặn có ưu điểm là không thấy sự xuất hiện của các loại bệnh như khi nuôi ở độ mặn cao trên 30 o tôm vẫn phát triển bình thường ở độ mặn 6 0 và đạt năng suất 3 8 tấn ha. Vì vậy chi phí thuốc phòng ngừa và xử lý nước thấp hơn rút ngấn thời gian nuôi nên đạt hiệu quả cao hơn so với nuôi không giảm độ mặn. Nuôi tôm sú bán công nghiệp Mô hình nuôi với diện tích ao thả con giống. Thiết bị phục vụ mô hình nuôi gổm 4 máy quạt nước 4 giàn quạt gổm 80 cánh 1 máy bơm nước 1 xuổng ba lá trọng tải 400kg 1 giàn khoan giếng bơm nước ngọt và thiết bị chuyên dùng khác. 16 Sau khi lấy nước vào rửa đáy ao 2 lần bón vôi CaO ha phơi đáy ao 7 ngày lấy nước đầy. Sử dụng Neguvon 1 ppm và Saponin 20 ppm trong 2 ngày để diệt tạp sử dụng Virkon 1 ppm trong 7 ngày rồi bón phân gây màu bằng NPK 20-20-0 10kg ha HVP 2ỉít ha mức nước bình quân 1-1 2111. Sau 12-15 ngày kể từ khi xử lý nước diệt tạp và màu nước ổn định thì chuẩn bị thả giống. Thuốc và hoẩ chất sử dụng ưong quá trình nuôi Phân NPK 20-20-0 lkg 1 lít HVI 1000m2 10 ngày lần Eco Marine 10 - 14viên ha 10 ngày lần De-Odorase 0 3 ppm Vôi CaC03 10-15kg 1000m2 7-10ngày lần. Tổng lượng thức ăn sử dụng . Tuần đầu cho ăruthức ăn bằng 100 trọng lượng thân sau đó giảm dần theo tổng trọng lượng đàn tôm và thời gian nuôi. Khi tôm đạt 30 ngày tuổi trở đi dùng định kỳ vitamin c 2 5g kg thức ăn và kháng sinh như Romet-30 3g kg thức ăn Aquazyme 5g kg thức ăn kết hợp trộn với Leucùhin 10g kg thức ăn vào thức ăn cho ăn liên tục 5 - 7 ngày khoảng 15 ngày dùng 1 lần .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
14    57    2    01-12-2023
3    48    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.