Kỹ thuật nuôi tôm nước lợ part 3

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi tôm nước lợ part 3', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Giai đoạn phôi Thời gian phát triển của phôi phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ. Phôi phát triển tốt ở nhiệt độ từ 25-30 C. Sau 12 - 15 giờ kể từ khi thụ tinh trứng sẽ nở ấu trùng khi mới nở gọi là Nauplius. Giai đoạn ấu trùng Có 4 giai đoạn ấu trùng Nauplius Zoea Mysis Postlarvae. Mỗi giai đoạn này lại có các giai đoạn phụ Nauplius có 6 giai đoạn phụ tương đương với 6 Íần lột xác. Giai đoạn này kéo dài 1 5-2 ngày. Zoea có 3 giai đoạn phụ tương ứng với 3 lần lột xác. Giai đoạn này kéo dài 2 5 - 3 ngày. Mysis có 3 giai đoạn phụ tương đương với 3 lần lột xác. Giai đoạn này kéo dài 3 - 4 ngày. Postlarvae Au trùng ngày thứ mấy của p thì được gọi tên theo ngày đó. Thông thường người ta đem tôm P12 - 15 ương ở ao không nuôi trong trại nữa. Tôm ở giai đoạn ấu trùng không chủ động tìm mồi. Dinh dưỡng hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên. Khả năng bơi độc lập và kèm theo đó là khả năng chủ động bắt mồi chỉ xuất hiện ở cuối Postlarvae. Giai đoạn tôm giống ở giai đoạn này tôm sử dụng chân ngực để bò và chân bụng để bơi theo dòng nước. Chúng bắt đầu di chuyển vào vùng triều để sống. Thời kỳ tiền trưởng thành Tôm dần dần phát triển để có thể phân biệt được đực cái. Khi hoàn toàn trưởng 28 thành về sinh dục thì tồm cái thường lớn nhanh hơn tôm đực. Một số tôm cái đã nhận túi tinh từ con đực. Thời kỳ này tôm di cư từ đầm ra khơi. Giai đoạn trưởng thành Tôm hoàn toàn thành thục sinh dục và tham gia sinh sản. ở ngoài khơi giao vỹ diẻn ra mạnh quá trình sinh sản được lặp lại. Giai đoạn này xảy ra giao vỹ lần thứ hai và có thể một vài lần nữa. Như tôm càng xanh tôm sú muốn lớn lên thì phải lột xác. Lột xác phụ thuộc vào điều kiện dinh dưỡng môi trường nước và giai đoạn phát triển cá thể. Trong ao nuôi tần số lột xác cao khi độ muối dao động tù 15 - 20 o. Nếu độ muối tăng ưên 32 ữ thì tần số lột xác giảm. Khi con cái lột xác xong con đực ôm ngang thân con cái để chuyển túi tinh vào vị trí của Thelecum. Tôm thường đẻ về đêm gần sáng. Khi đẻ tôm bơi chậm trong nước phần sau cơ thể cong lại tới .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
51    55    1    09-12-2023
54    164    5    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.