Kỹ thuật nuôi tôm nước lợ part 4

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi tôm nước lợ part 4', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | i Cách thả tôm bột Tóm bột từ P12 đến P15 thả vào ao ương là thích hợp. Tuy vậy tuổi tôm khó xác định cho nên chúng ta phải đo kích thước. Nếu tôm cỡ0 9 - l lcm là được. Khi các bao tởm bột chở tới ao đếm ngẫu nhiên sổ lương lôm ở trong 3-5 bao. lính số lượng trung bình 11 ong mói bao rói nhàn vói lõng só bao sẽ ra tổng só .ôm. Chất lượng tóm đòi hói phải khoe bơi lội linh hoạt sárrn màu. kích thước và màu sắc tương đối đổng cteu. T VI không bơi lờ dờ. không di hình trong bao không thấy lôm chết. Râu càng. không có chất bẩn bám vào. Đo độ muối cùa nước ớ cơ sở sản xuất tôm bột thường từ 30-32 tức là cao hơn so với ao ương nên trước khi thả tóm xuống ao phải kiểm tra xem độ muối trong bao và ngoài ao chênh lệch ra sao. Nếu độ muối chênh lệch từ 3 0 trở xuống thì không gáy nguy hiểm cho tôm nếu chênh lệch trên 3 0 thì ta cho thêm nước ao vào bao tôm và cứ 30 phút giảm độ muối 2 - 3 0. Trước khi thả tôm xuống ao cần biết nhiệt độ chênh lệch giữa bao tôm và ao để quyết định thời gian thuần hóa. Có thể xử lý bàng cách thả các túi tôm bột mới chở đến xuống ao từ 10-15 phút sau đó mở rộng miệng túi khoát thêm nước ao vào túi chừng 5-10 phút 40 rổi mới từ từ thả tôm ra ao. Nếu thấy tôm bơi tản ra hoạt động bình thường là được. Nên thả vào sáng sớm từ 5-6 giờ hoặc chiều mát từ 18-20 giờ . Tránh ngày trời âm u. Nên thả tóm bột ở phía đầu gió hoặc xung quanh ao nếu không có gió mạnh để tôm phân bố đều trong ao . Mật độ từ ĩ 00 -200 con m2. Tỷ lệ sống của tôm phụ thuộc vào chất lượng ao thức ăn chất lượng nước của ao thời tiết địch hại sự chăm sóc của người nuôi và chất lượng con giống. Tôm bột còn nhỏ yếu khả nàng chủ động bắt mồi kém cần thức ăn cỡ nhỏ và chất lượng cao. Do vậy hàng ngày cho tôm ãn 4-5 lần chia đều cho khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối. Trong vòng 5 ngày đầu cho tôm ãn bằng lòng đỏ trứng gà luộc chín phối hợp với tôm cá nhuyễn thể. Cũng có thể cho phối hợp với bột đâu tương và bột moi Sau 5 ngày trong khẩu phần ăn của tôm chỉ tăng lượng tôm cá .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.