Kỹ thuật nuôi tôm nước lợ part 7

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi tôm nước lợ part 7', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tôm đạt cỡ 3cm thì thu hoạch chuyển sang ao nuôi tôm thịt. Thả giống Số lượng giống cho mỗi ao phải thả đủ một lần tốt nhất là tôm cùng cho đẻ một đợt của những con tôm mới cho đẻ lẳn đầu hoặc lần thứ hai độ 25 - 60con m2. Không dùng tôm giống của những con tôm đã cho đẻ từ lần thứ ba trở lên chỉ thả tôm vào ao khi ao nuôi có đủ các điều kiện sau đây - Ao đã gây màu nước tốt đủ thức ăn tự nhiên cho tôm. - Chất lượng nước ao nuôi phải đảm bảo tiêu chuẩn. Thời gian thả giống là sáng sớm hoặc chiều mát lúc thời tiết tốt không thả giống vào giữa trưa hoặc lúc trời mưa to gió lớn khí hậu thay đổi đột ngột ảnh hưởng tới tỷ lệ sống của tôm. Chọn vùng nuôi Địa hình phù hợp cho việc xây dựng ao nuôi công nghiệp là vùng cao triều mới thuận lợi cho việc cấp nựớc thoát nước và phơi khô đáy ao khi cải tạo. Tôm không thích sống ở ao đáy cát hoặc đáy bùn nên đất xây dựng ao phải là đất thịt hoặc đất pha cát ít mùn hữu cơ có kết cấu chặt giữ được nước pH của đất phải từ 5 ưở lên. 76 Nguồn nước cung cấp chủ động không bị ô nhiễm công nghiệp nông nghiệp hoặc sinh hoạt pH của nước từ 8 đến 8 5. Độ mặn từ 10 - 25 O. Thời vụ nuôi Miên Bắc Vụ đầu cuối tháng 3 đầu tháng 4 đến hết tháng 7 Vụ sau từ tháng 10 đến tháng 12. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ Vụ nuôi từ tháng 1 2 đến tháng 8 mỗi vụ 3 - 4 tháng Khu vực nuôi Gồm - Ao nuôi - Ao chứa lắng - Ao xử lý thải - Mương cấp mương tiêu - Hệ thống bờ ao đê bao - Cống cấp tháo nước - Bãi thải. Ao nuôi Ao năng suất cao là mô hình ít thay nước. Diện tích từ 0 5 - 1 ha. Hình dạng của ao là hình chữ nhật chiều dài gấp 2-3 chiều rộng thuận tiện cho việc tạo dòng chảy ưong ao để thu gom và tẩy dọn. Đáy ao bằng 77 phảng có độ dốc khoảng 15 độ nghiêng về phía cống thoát. Ao chứa lắng Có tác dụng trữ nước và xử ỉý nước trước khi cấp cho các ao nuôi. Diện tích ao chứa lắng thường bằng 25 - 30 diện tích khu nuôi đáỳ ao chứa lắng nên cao bằng mặt nước cao nhất cửa ao nuôi để có thể tự cấp nước cho ao nuôi bàng hình thức tháo cống mà không cần phải bơm. Nước .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.