Kỹ thuật nuôi tôm nước lợ part 8

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi tôm nước lợ part 8', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | nuôi tôm he chân trắng trong ao thuần nước ngọt. Chất lượng tốt sạch không bị ô nhiễm hàm lượng oxy trên 5mg l pH 7-8 5 độ trong 35-60cm NH4 dưới 0 2mg l. Tẩy dọn ao bịt lưới lọc loại 40 lỗ cin2 ở cửa cống vào khi lấy nước. Đáy ao đã phơi cạn qua mùa đông vét bớt 10-20cm bùn trước khi thả giống 15 ngày dùng vôi sống ha hoặc Clorin 120kg ha để tẩy ao. Sau khi tẩy dọn ao và trước khi thả giống 10 ngày cho nước ao ngập 50cm rổi bón phân hữu cơ hoặc vô cơ gây nuôi sinh vật phù du ỉàm thức ăn ban đầu. Mức bón phân urê 45kg ha phốt phát canxi 7 5kg ha sao cho nước có màu vàng lục hoặc xám chè độ trong 25-40cm pH khoảng 8. Cãn cứ vào màu nước để điều chỉnh lượng phân bón phù hợp. Tóm lại trước khi thả giống vào ao nuôi phải cấy nuôi sinh vật phù du làm thức ăn tự nhiên vì đây là loại thức ăn vừa cỡ miệng đủ chất dinh dưỡng không loại thức ăn chế biến nào có thể thay thê được và là cơ sở vật chất ban đầu rất quan trọng để nâng cao tỷ lệ sống tốc độ sức khoẻ và chất lượng tôm nuôi. Ngoài ra sinh vật làm thức ăn - nhất là thực vật phù du còn có nhiều tác dụng khác như làm sạch nước hấp thụ làm giảm các chất có hại trong ao như NH4 H2S ổn định chất nước. 88 - Chọn giống Chọn tôm khoẻ mạnh nhanh nhẹn đớt nhỏ dài đều cỡ thịt chắc ruột no đầy có phản ứng rất nhanh nhạy với kích thước bên ngoài bơi theo hướng nhâ t định mình trong chi phụ đầy đủ mang không bị đen. Cách thử tốt nhất là bắt vài con gói vào khăn ướt để độ 10 phút rồi mở ra thả lại vào nước nếu tất cả còn sống và vẫn khoẻ tức là tôm giống tốt ngược lại là tôm chất lượng kém. Tôm giống tốt là cơ sở quan trọng đảm bảo cho nuôi tôm đạt tỷ lệ sống và năng suất cao. Tốt nhất thả giống cỡ 2cm trở lên thỗng thường tôm cỡ 1 -1 2cm có khả năng thích nghi với môi trường khá tỷ lệ sống cao hơn. Nếu cỡ quá nhỏ tỷ lệ sống sẽ thấp. Thực tế có lúc thả cỡ 0 6cm tỷ lệ sống chỉ đạt 35 nếu thả cỡ 2cm đạt tỷ lê sống tới khi thành tôm thịt 85 . - Kỹ thuật thả tôm giống Nhiệt độ thích hợp nhất cho tôm he chân trắng sinh trưởng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.