Kỹ thuật nuôi tôm nước lợ part 9

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi tôm nước lợ part 9', nông - lâm - ngư, ngư nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Thức ăn Dùng thức ãn công nghiệp từ khi thả tôm giống. Mỗi ao đặt một giàn cho ăn để kiểm tra ỉượng thức ăn cho vào giàn bang 2-3 tổng lượng thức ãn. 15 ngày đầu lấy lượng thức ăn hết trước khi cho ân bữa sau làm định mức. 16 đến 30 ngày sau lấy mức ăn hết sau 3 giờ cho ăn làm định mức. Từ 1 tháng trở lên cho ăn ngày 4 lần. Thời kỳ đầu rắc đều khắp ao sau 1 tháng cho ăn xung quanh ao là chính thời gian cuối chỉ cho ăn xung quanh ao khi các máy quạt nước đã hình thành dòng nước chảy vòng. - Nước nuôi tôm Định kỳ đo pH nhiệt dộ nước và các yếu tố môi trường khác. Luôn điều chỉnh các yếu tố trong phạm vi thích hợp dộ mặn 25 O nhiệt độ nước 26 - 32 C pH 8 3 - 8 7. Cấp bổ sung và thay nước trong quá trình nuôi lúc đầu chủ yếu bổ sung thêm nước giữa vụ thay một ít nước cuối vụ thay nước nhiều. Căn cứ chất lượng nước để điều khiển máy quạt nước hoạt động luôn đảm bảo đủ oxy cho cả tầng đáy ao. Thỉnh thoảng bón thêm phân vi sinh để phát triển các vi sinh vật hữu cơ ức chế phát triển vi sinh vật có hại. 100 Mô hình nuôi tôm he chân trắng trong ao nước ngọt - Thiết kể ao Chọn 6 ao bờ gạch nền đáy bùn cát giữa ao có chỗ đáy trũng thoát gọi là hõm thoát bẩn đùng ống ngầm dẫn tới mương thoát nước bên ngoài ao bốn xung quanh ao nghiêng về phía hõm thoát bẩn để tiện thoát bẩn mỗi ao nuôi diện tích là 500m2 ao sâu l 4m ở cửa cấp nước bố trí lưới lọc 80 mắt cm2 phòng địch hại tôm vào ao. Mỗi ao phải chuẩn bị hai máy sục khí 0 75kw. Làm sạch ao bằng cách dùng vôi sống 30kg 100m2 hoà với nước rải khắp ao để tiêu độc giết chết các loài cá tạp cá dữ và những sinh vật địch hại khác sau đó phơi nắng nửa tháng rổi cho nước vào ao ở mức 60cm giữ độ mặn khoảng 1 O. Bón phân toàn ao với nitơrat amônium NH4NO3 19 5kg ha và supe photphat 9kg ha hai ngày bón một lần sau đó bón thêm phân chuồng. Sau 10 ngày màu nước trở thành màu vàng chanh độ chiếu sáng 25-35cm. - Tôm giống Trước 20 ngày thả giống đặt tôm giống vào nước ao của trại nuôi vỗ giống có độ mặn khoảng 1 O yêu cầu trước khi đưa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    67    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.