Báo cáo hóa học: "Improving global influenza surveillance: trends of A(H5N1) virus in Africa and Asia"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Improving global influenza surveillance: trends of A(H5N1) virus in Africa and Asia | BMC Research Notes BioMed Central Vz The Open Access Publisher This Provisional PDF corresponds to the article as it appeared upon acceptance. Fully formatted PDF and full text HTML versions will be made available soon. Improving global influenza surveillance trends of A H5N1 virus in Africa and Asia BMC Research Notes 2012 5 62 doi 1756-0500-5-62 Magdalena Escorcia magdaescorcia@ Marco Juarez Estrada britoco@ Matias S Attene-Ramos Gerardo M Nava gerardomnava@ ISSN 1756-0500 Article type Short Report Submission date 31 August 2011 Acceptance date 23 January 2012 Publication date 23 January 2012 Article URL http 1756-0500 5 62 This peer-reviewed article was published immediately upon acceptance. It can be downloaded printed and distributed freely for any purposes see copyright notice below . Articles in BMC Research Notes are listed in PubMed and archived at PubMed Central. For information about publishing your research in BMC Research Notes or any BioMed Central journal go to http info instructions 2012 Escorcia etal. licensee BioMed Central Ltd. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License http licenses by which permits unrestricted use distribution and reproduction in any medium provided the original work is properly cited. Improving global influenza surveillance trends of A H5N 1 virus in Africa and Asia ArticleCategory Short Report ArticleHistory Received 31-Aug-2011 Accepted 13-Dec-2011 ArticleCopyright 2012 Escorcia et al licensee BioMed Central Ltd. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License http licenses by which permits unrestricted use distribution and reproduction in any medium provided the original work is properly cited. Magdalena Escorcia Aff1 Email .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    274    1    19-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.