Parallel Manipulators Towards New Applications Part 7

Công nghệ cơ khí hay kỹ thuật cơ khí là ngành ứng dụng các nguyên lý vật lý để tạo ra các loại máy móc và thiết bị hoặc các vật dụng hữu ích. Cơ khí áp dụng các nguyên lý nhiệt động lực học, định luật bảo toàn khối lượng và năng lượng để phân tích các hệ vật lý tĩnh và động, phục vụ cho công tác thiết kế trong các lĩnh vực như ô tô, máy bay và các phương tiện giao thông khác, các hệ thống gia nhiệt và làm lạnh, đồ dùng gia đình, máy. | Kinematic Modeling Linearization and First-Order Error Analysis 173 Kecskeméthy A. Hiller M. 1994 . An Object-Oriented Approach For An Effective Formulation of Multibody Dynamics. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering Vol. 115 287-314 Kim H. S. Choi Y. J. 2000 . The Kinematic Error Bound Analysis of the Stewart Platform. Journal of Robotic Systems Vol. 17 No. 1 63-73 Lenord O. Fang S. Franitza D. Hiller M. 2003 . Numerical Linearisation Method to Efficiently Optimize the Oscillation Damping of an Interdisciplinary System Model. Multibody System Dynamics Vol. 10 201-217 Parenti-Castelli V. Venanzi S. 2002 . A New Deterministic Method for Clearance Influence Analysis in Spatial Mechanisms In Proceedings of ASME International Mechanical Engineering Congress New Orleans Louisiana Parenti-Castelli V. Venanzi S. 2005 . Clearance Influence Analysis on Mechanisms. Mechanism and Machine Theory Vol. 40 No. 12 1316-1329 Pott A. Hiller M. 2004 . A Force Based Approach to Error Analysis of Parallel Kinematic Mechanisms In Advances in Robot Kinematics 293-302 Kluwer Academic Publishers Dordrecht Pott A. 2007 . Analyse und Synthese von Werkzeugmaschinen mit paralleler Kinematik Fortschritt-Berichte VDI Reihe 20 Nr. 409 VDI Verlag Dusseldorf Pott A. Kecskeméthy A. Hiller M. 2007 . A Simplified Force-Based Method for the Linearization and Sensitivity Analysis of Complex Manipulation Systems. Mechanism and Machine Theory Vol. 42 No. 11 1445-1461 Pritschow G. Boye T. Franitza T. 2004 . Potentials and Limitations of the Linapod s Basic Kinematic Model Proceedings of the 4th Chemnitz Parallel Kinematics Seminar 331345 Verlag Wissenschaftliche Scripten Chemnitz Rebeck E. Zhang G. 1999 . A method for evaluating the stiffness of a hexapod machine tool support structure. International Journal of Flexible Automation and Integrated Manufacturing Vol. 7 149-165 Song J. Mou . King C. 1999 . Error Modeling and Compensation for Parallel Kinematic Machines In Parallel .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
104    25    1    27-06-2022
309    13    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.