Đề án môn Lý thuyết thống kê "Dự đoán thống kê để nghiên cứu xuất nhập khẩu hàng hóa"

Ngày nay với xu thế hội nhập, đất nước ta không ngừng đổi mới để theo kịp với các nước khác (các nước phát triển) cũng như trong khu vực. Xuất nhập khẩu hàng hoá hiện tại và trong tương lai vẫn luôn là vấn đề mà chúng ta quan tâm nhất hiện nay. | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay với xu thế hội nhập đất nước ta không ngừng đổi mới để theo kịp với các nước khác các nước phát triển cũng như trong khu vực. Xuất nhập khẩu hàng hoá hiện tại và trong tương lai vẫn luôn là vấn đề mà chúng ta quan tâm nhất hiện nay. Không phải ngẫu nhiên mà việc xuất khẩu gạo của ta ra thị trường đứng thứ hai trên thế giới các mặt hàng khác thuỷ sản cà phê mía hạt điều các đổ thủ công mỹ nghệ. đều được thế giới đánh giá rất cao. Bên cạnh việc xuất khẩu là việc nhập khẩu nhiều mặt hàng như đổ điện tử máy móc công nghiệp . việc xuất nhập khẩu hàng hoá đã tạo nên một thị trường kinh tế lớn cho Việt Nam tạo công ăn việc làm cho đời sống cho nhân dân Việt Nam. Nhưng việc xuất nhập khẩu trong những năm tới sẽ như thế nào kim ngạch xuất nhập khẩu là bao nhiêu thì việc vận dụng phương pháp dự đoán thống kê và vận dụng dự đoán vào việc nghiên cứu xuất nhập khẩu hàng hoá ở Việt Nam là một việc rất quan trọng. Nội dung nghiên cứu của đề tài này gổm ba phần lớn. Phần một Một số vấn đề chung về dự đoán thống kê ngắn hạn. Phần hai Vận dụng một số phương pháp dự đoán thống kê để nghiên cứu xuất nhập khẩu hàng hoá. Phần ba Các giải pháp và kiến nghị. Nội dung vấn đề trên chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót rất mong được sự thông cảm của các thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn cô Trần Thị Kim Thu đã tận tình giúp đỡ để em hoàn thành tốt bài viết này. Sinh viên thực hiện Trịnh Thu Huyền Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Đề án môn Lý Thuyết Thống Kê Nội dung Phần I Một số vấn đề chung về dự đoán thống kê ngắn hạn. 1. Khái niệm vai trò yêu cầu về dự đoán thống kê ngắn hạn. 1. Khái niệm Dự đoán thống kê ngắn hạn là việc dự đoán quá trình tiếp theo của hiện tượng trong những khoảng thời gian tưong đối ngắn nối tiếp với hiện tại bằng việc sử dụng những thông tin thống kê và áp dụng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
84    196    1    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.