Đề tài: Một số vấn đề về qui hoạch sử dụng đất ở đô thị Việt Nam và giải pháp

Đất đai có vai trò nền tảng cho mọi hoạt động phát triển kinh tế- xã hội, nó là tư liệu sản xuất đặc biệt, là yếu tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đất đai nói chung và đất đô thị nói riêng do diện tích có hạn, hiện nay trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa sẽ kèm theo đô thị hóa. | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. PHAN MỞ DAU Đất đai có vai trò nền tảng cho mọi hoạt động phát triển kinh tế- xã hội nó là tư liệu sản xuất đặc biệt là yếu tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đất đai nói chung và đất đô thị nói riêng do diện tích có hạn hiện nay trong quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá sẽ kèm theo đô thị hoá diễn ra mạnh các đô thị phát triển ngày càng mở rộng. Cùng với sự phát triển kinh tế đô thị nhu cầu sử dụng đất đô thị ngày càng tăng do nhu cầu về xây dựng co sở hạ tầng khu dân cư đô thị xây dựng co sở kinh tế khu công nghiệp .Việc sử dụng đất một cách tiết kiệm hợp lý có hiệu quả là một yêu cầu hàng đầu vì vậy việc qui hoạch sử dụng đất đô thị là việc cấp thiết phải thực hiện. Hon thế nữa qui hoạch tại các khu vực cũ của đô thị thông qua hoạt động phá bỏ di chuyển cải tạo nâng cấp để cải biến kết cấu sử dụng đất đô thị làm cho bộ mặt kiến trúc đô thị ngày càng văn minh- hiện đại -văn hoá mang đậm bản sắc dân tộc đòi hỏi phải có qui hoạch hợp lý có hiệu quả. Đô thị là bộ mặt chính dể đánh giá sự phát triển của xã hội vì vậy qui hoạch sử dụng đất đô thị ra đời giúp cho việc sử dụng quản lý đất đai đô thị đi vào nề nếp qui hoạch đề ra những phưong án mô thực hiện trong tưong lai để sử dụng nguồn lực tiết kiệm hợp lý có hiệu quả phát triển một cách cân đối phù hợp với sự phát triển của đất nước cả trong trước mắt và lâu dài. Đề tài Một số vấn đề về qui hoạch sử dụng đất ở đô thị việt nam và giải pháp Được sự chỉ bảo hướng dẫn của thầy Nguyễn Hữu Đoàn - Thầy giáo bộ môn Quản lý đô thị em đã hoàn thành đề án này. Em xin chân thành cảm ơn thầy 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. PHAN I Cơ sở KHOA HỌC CỦA VIỆC QUY HOẠCH sử DỤNG ĐẤT ĐAI ĐÔ THỊ . I. KHÁI NIỆM VẢ PHÂN LOẠI ĐẤT ĐÔ THỊ. 1. Khái niệm Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quí giá là tu liệu sản xuất đặc biệt là thành phần quan trọng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
109    18    1    01-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.