Đề tài: Nâng cao hiệu quả hoạt động đại lý Bảo Hiểm Nhân Thọ ở Việt Nam hiện nay

Nền kinh tế Việt Nam đang có một bước phát triển khá cao và ổn định so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Để đạt được thành quả đó có sự đóng góp của tất cả các ngành,thành phần kinh tế,trong đó phải kể đến dịch vụ Bảo Hiểm-ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về chiều sâu và chiều rộng. Đặc biệt sau khi luật kinh doanh Bảo Hiểm ra đời đã tạo hành lang pháp lý cho nó hoạt động một cách toàn diện hơn | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Ò án thu gin Itgàitli Bút Hìóm Lêỉ Nối. ầu Nền kinh tế Việt Nam đang có một bước phát triển khá cao và ổn định so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Để đạt được thành quả đó có sự đóng góp của tất cả các ngành thành phần kinh tế trong đó phải kể đến dịch vụ Bảo Hiểm-ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về chiều sâu và chiều rộng. Đặc biệt sau khi luật kinh doanh Bảo Hiểm ra đời đã tạo hành lang pháp lý cho nó hoạt động một cách toàn diện hon. Dù hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào đi nữa thì mong muốn của tất cả các doanh nghiệp là làm thế nào để tiêu thụ được nhiều sản phẩm nhất -thu được lợi nhuận cao nhất. Doanh nghiệp Bảo Hiểm nói chung và doanh nghiệp Bảo Hiểm Nhân Thọ BHNT nói riêng cũng vậy do đặc điểm hoạt động kinh doanh của mình để đạt được mục tiêu đó doanh nghiệp BHNT phải tiêu thụ sản phẩm của mình trên kênh phân phối là đại lý BHNT và môi giới BHNT. Các đại lý BHNT ngày càng tăng lên tuy nhiên thực tế hiện nay bên cạnh nhiều đại lý khai thác tốt có bề dày kinh nghiệm và kỹ năng vẫn có không ít đại lý BHNT còn có cách nghĩ cách làm khá đon giản xem nhẹ tính khoa học của quá trình khai thác gây ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả khai thác cũng như khả năng duy trì hợp đổng đặc biệt là tác động tiêu cực tới tính chuyên nghiệp của đội ngũ đại lý. Vì vậy em đã chọn đề tài Nâng cao hiệu quả hoạt động đại lý Bảo Hiểm Nhân Thọ ở Việt Nam hiện nay với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào việc phát triển dịch vụ Bảo Hiểm nói riêng và kinh tế đất nước nói chung. Do thời gian nghiên cứu và sự hiểu biết còn hạn chế nên đề án không thể tránh khỏi những thiếu sót em rất mong được sự góp ý của các thầy cô giáo cùng các bạn. Qua đây em xin chân thành cảm on cô giáo Tô Thiên Hưong đã tận tình chỉ bảo và giúp đỡ em hoàn thành đề án này. Hà Nội tháng 11-2003. 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Ò án thu gin .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    245    1    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.