Đề tài: Vai trò của xuất khẩu trong hoạt động kinh tế

Hiện nay xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá đang diễn ra mạnh mẽ vì vậy hoạt động ngoại thương chiếm vị trí quan trọng và có tính quyết định đến toàn bộ quá trình phát triển kinh tế xã hội và quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Lồumổ u Hiện nay xu hướng toàn cầu hoá khu vực hoá đang diễn ra mạnh mẽ vì vậy hoạt động ngoại thương chiếm vị trí quan trọng và có tính quyết định đến toàn bộ quá trình phát triển kinh tế xã hội và quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Nhưng bản thân hoạt động ngoại thương ở nước ta hiện nay còn chứa đựng nhiều những bất cập như tình trạng xuất khẩu bừa bãi thiếu định hướng gian lận thương mại trốn vậy để nâng cao hiệu qủa của hoạt động ngoại thương góp phần phát triển kinh tế thì cần phải có vai trò quản lý của nhà nước. Vai trò quản lý của nhà nước ở đây phải mang tính định hướng và khuyến khích hoạt động ngoại thương. Trong qúa trình thực hiện vai trò đó ở nhiều lúc nhiều nơi nhà nước chưa thực sự thực hiện được vai trò định hướng và khuyến khích cho hoạt động ngoại thương tức là hoạt động quản lý của nhà nước đối với hoạt động ngoại thương còn chứa đựng nhiều bất cập vì vậy em xin chọn đề tài này nhưng do hạn chế về kiến thức và do phạm vi của đề tài em chỉ xin đề cập đến vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Lệ Thuý đã tận tình hướng dẫn em và em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa cũng như các bạn lớp quản lý kinh tế 39B đã giúp em hoàn thành đề tài này. Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Njtgmyen Hải. ăng. Ò án mân họe PHẤN I va TRÒ CỦR HOflT ĐỘNG XUÊT KHÈU TRONG PHÁT TRIỂN KINH TỂ 1. Đóng góp của Xuất khẩu vào tăng truởng kinh tế Từ khi Đảng và Nhà nước ta chủ trương mở cửa nền kinh tế thì nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển đáng kể đặc biệt trên thị trường xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu của nước ta đã tăng trưởng vượt bậc năm 1990 kim ngạch xuất khẩu đạt 2300 triệu USD và thời kỳ 1991 -1995 tốc đô tăng kim ngạch xuất khẩu bình quân hàng năm đạt 28 năm năm 1996 tăng 31 1 so .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.