Đề tài: Thực trạng và giải phỏp hoàn thiện thuế GTGT ở Việt Nam

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: thực trạng và giải phỏp hoàn thiện thuế gtgt ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. A. LỜI NÓI DAU Việt Nam đang từng bước tiến tới hội nhập nền kinh tế thế giới. Để bắt kịp với tiến trình này thì chúng ta phải liên tục có những cải cách nhằm làm phù hợp và thích nghi với điều kiện và hoàn cảnh của nền kinh tế thế giới. Trong đó việc thực hiện cải cách về thuế là một vấn đề hết sức quan trọng nhằm làm tăng sức cạnh tranh trên các lĩnh vực về thưong mại mậu dịch nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài. Tiến tới khi Hiệp định về thuế quan AFTA và hội nhập WTO thì những biến đổi về co cấu thuế và nguồn thu ngân sách là một điều không thể tránh khỏi. Vì thế chúng ta cần phải cải cách thuế nhằm hoàn thiện hệ thống thuế còn nhiều thiếu sót để đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ mới. Từ khi ra đời cho đến nay thuế GTGT đã chiếm được vị trí quan trọng trong hệ thống thuế của các nước. Thuế GTGT là một loại thuế gián thu người tiêu dùng là người chịu thuế nhưng người bán hàng là người nộp thuế. Vai trò của nó là điều tiết thu nhập đảm bảo công bằng xã hội tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Luật thuế GTGT được Quốc hội khoá IX thông qua tại kỳ họp thứ II có hiệu lực thi hành từ ngày 1 1 1999 thay thế cho Luật thuế doanh thu. Từ khi chúng ta áp dụng Luật thuế GTGT đến nay đã đem lại những thành công và những mặt hạn chế. Số thu ngân sách tăng lên sản xuất tăng thuế GTGT không thu trùng lắp. Tuy nhiên nó cũng sớm bộc lộ những hạn chế nhiều vấn đề nổi cộm về chính sách như hai phưong pháp tính thuế tạo ra hai sân choi không bình đẳng lợi dụng chủ trưong hoàn thuế để làm hồ so giả rút ruột moi tiền của ngân sách. Câu hỏi đặt ra là phải làm thế nào để thuế GTGT thực sự trở thành một sắc thuế tiến bộ phù hợp với nền kinh tế Việt Nam là điều còn làm đau đầu các nhà quản lý và nhà lập pháp. Trong khuôn khổ đề án môn học em xin mạo muội bàn về thuế GTGT với đôi điều sau Chưong I Đại cưong về thuế và thuế GTGT Chưong II Thực trạng và vai trò luật thuế GTGT ở Việt Nam Chưong III Giải pháp

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.