Đề tài: Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra,kiểm soát các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Chỉ cách đây vài năm, khi nói đến kiểm toán nhiều người kh"ng biết đấy là nghề gì và làm việc trong một vài năm trở lại đây nhiều người đã coi nghề kiểm toán như một nghề có "giá" trong xã đó chứng tỏ sự phát triển vượt bậc của ngành nghề này hiện nay,đặc biệt là các c"ng ty kiểm toán độc lập | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. A. LỜI MỞ ĐẦU Chỉ cách đây vài năm khi nói đến kiểm toán nhiều người kh ng biết đấy là nghề gì và làm việc trong một vài năm trở lại đây nhiều người đã coi nghề kiểm toán như một nghề có giá trong xã đó chứng tỏ sự phát triển vượt bậc của ngành nghề này hiện nay đặc biệt là các c ng ty kiểm toán độc tìm hiểu về kiểm toán độc lập em tự đặt ra câu hỏi kiểm toán độc lập vừa là một doanh nghiệp nhưng lại có kh năng cung cấp dịch vụ xác minh và bày tỏ ý kiến thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp sao kiểm toán lại có vai trò đó vai trò này được thực hiện như thế nào dựa trên các qui định pháp lý nào trong nền kinh tế nước ta .Chính vì vậy em đã chọn đề tài cho đề án mon học của mình là Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra kiểm soát các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay Dựa trên kiến thức đã được học trong m n học Lý thuyết kiểm toán cùng với việc tự nghiên cứu thêm trong các tài liệu chuyên ngành các văn bn pháp qui nhà nước đã ban như sự hướng dẫn tận tình của giáo viên hướng dẫn em thực hiện bài viết này để nh m tr lời các câu hỏi đã đặt ra cũng như thực hiện nguyên vọng được trang bị kĩ hn về các kiến thức của bộ m n mình đang theo học. Bài viết còn rất nhiều sai sót do sự hạn hẹp về kiến thức và thời gian nghiên cứu nên em rất mong sự nhận xét đánh giá của các thầy c .Em xin chân thành cm n sự hướng dẫn nhiệt tình mang tính định hướng của Nguyễn Quang Quynh đã giúp em hoàn thành đề án này. Đề án gồm ba phần I. C sở lí luận chung. II. Vai trò của kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra kiểm soát các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. III. Những thuận lợi và khó khăn của kiểm toán độc lập trong việc kiểm tra kiểm soát các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay và một số gii pháp nâng cao vai trò này. Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. B. NỘI DUNG sở lí luận chung

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
382    1    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.